Με γοργούς ρυθμούς προχωρούν οι αναβαθμοί στο Άλσος και οι πεζόδρομοι πέριξ γηπέδου ΑΕΚ.

2
Η ενημερωτική πινακίδα του έργου αναφέρει τον προϋπολογισμό και τις πηγές χρηματοδότησης

Το έργο των πεζοδρόμων πέριξ του γηπέδου της ΑΕΚ αλλά και των αναβαθμών στα πρανή του Άλσους είχε προϋπολογισμό 2.230.000 ευρώ με τον εργολάβο να δίνει έκπτωση 31,7% ήτοι ποσό 1.523.090 ευρώ. Για την διενέργεια του σχετικού διαγωνισμού είχε εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 2.000.000 ευρώ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και είχε δεσμευτεί ποσό 230.000 ευρώ από τις επενδύσεις του τεχνικού προγράμματος του Δήμου (ΣΑΤΑ). Στο έργο περιλαμβάνεται και η ενίσχυση του συστήματος πυρόσβεσης του Άλσους.

 

Ήδη έχει σχηματισθεί και ο δεύτερος αναβαθμός στον ανατολικό πεζόδρομο

 

Το βασικό τοιχίο των αναβαθμών στο βόριο πεζόδρομο επέκταση της οδού Ατταλείας

 

Ο ανατολικός πεζόδρομος με τους αναβαθμούς και μία από τις θύρες επικοινωνίας με το Άλσος