Μαίρη Μαργαριτοπούλου: Αναγκαία η αξιοποίηση της επιστήμης για την προστασία του Άλσους από πυρκαγιά

1

Με αφορμή μια συνέντευξη του Δ/ντη του Αστεροσκοπείου Αθηνών,κου Λαγουβάρδου για την πρόσφατη πυρκαγιά στο Πανόραμα, το ραδιοφωνικό κοινό ενημερώθηκε για την ύπαρξη εξειδικευμένων επιστημονικών εργαλείων και στοιχείων που είναι κάθε στιγμή διαθέσιμα από την Υπηρεσία αναφορικά με την ξήρανση του εδάφους κάθε δασώδους περιοχής.  Αυτά τα δεδομένα, ειδικά ως προς την ευφλεκτότητα της καύσιμης ύλης, είναι στη διάθεση και της πολιτικής ηγεσίας και της Πολιτικής προστασίας αλλά και κάθε δήμου στην έκταση του οποίου υπάρχουν άλση και δασώδεις εκτάσεις. Παρά ταύτα, η πολιτεία και οι φορείς της εμμένουν σε πεπερασμένες διαγνωστικές μεθόδους και δεν ενδιαφέρονται να ενσωματώσουν αυτά τα νέα επιστημονικά εργαλεία  στις προβλέψεις τους. Ο άνεμος και οι υψηλές θερμοκρασίες, σύμφωνα με τον κο Λαγουβάρδο, είναι μεν στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, αλλά η εξέλιξη της επιστήμης παρέχει περαιτέρω ειδικά εργαλεία που προλαμβάνουν τις πυρκαγιές,τις βροχοπτώσεις, τις πλημμύρες, τις κεραυνοπτώσεις κ.α. 

Τίθεται λοιπόν και σε τοπικό επίπεδο η ερώτηση αν θα αναλάβει πρωτοβουλία για την επιστημονική παρακολούθηση και την ενσωμάτωση των σύγχρονων επιστημονικών εργαλείων. Με τις υπάρχουσες δυνατότητες και επιλογές φαίνεται πως η πρόληψη δεν έχει αποτέλεσμα. Η θεσμική υπακοή των δημοτικών υπηρεσιών στις προβλέψεις και τα μέτρα της  Πολιτικής προστασίας, εμπεριέχουν προβλήματα και ιδιαιτερότητες, όπως στην περίπτωση του άλσους μας, η καθυστέρηση της αποψίλωσης του άλσους μας για άλλη μια χρονιά, η συσσώρευση από επικίνδυνες συστάδες καύσιμης ύλης που δεν αποσύρονται άμεσα, η έλλειψη προσωπικού στην υπηρεσία Πρασίνου του δήμου. Επίσης, παρά τις υψηλές θερμοκρασίες και τους ανέμους, δεν έχουν ακόμη τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία οι πυλώνες διαβροχής του εδάφους.

Εκτός από την ανάγκη τα μέτρα φύλαξης, καθαρισμού και κατάσβεσης να είναι πάντα επαρκή, προκύπτουν δυο εύλογες  ερωτήσεις προς την δημοτική αρχή. 

  1. Προτίθεται να ασχοληθεί με την περαιτέρω πρόληψη των νέων δεδομένων περί των στοιχείων ξήρανσης του εδάφους και ποιότητας  της καύσιμης ύλης που παρέχονται ή θα ακολουθήσει την πεπατημένη κατεύθυνση της πολιτικής προστασίας που δεν τα λαμβάνει υπόψη. 
  2. Με την ευκαιρία της μετατροπής  του μετεωρολογικού σταθμού εντός του άλσους σε κέντρο επιμόρφωσης, μήπως θα ήταν ευκαιρία η συνεργασία για μια εξειδικευμένη και ανά πάσα στιγμή λήψη πληροφοριών χρήσιμων ώστε να προλαμβάνεται έτι περαιτέρω μια πιθανή πυρκαγιά ή αυτανάφλεξη;