Νέα παράταση για την υπογειοποίηση – Σύντομα η πόλη θα απαλλαγεί από την ταλαιπωρία

1

 


Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής αποφάσισε την χορήγηση, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας, ήτοι με αναθεώρηση, παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Υπογειοποίηση τμήματος της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου και τα συνοδά έργα στον Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας» με ανάδοχο την εργοληπτική εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΑΤ, με νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την 31η Ιουλίου 2022, ενώ «μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι επί μέρους εργασίες του έργου και να έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες από τη σύμβαση δοκιμές.

Το τελευταίο μεγάλο πρόβλημα του έργου είναι η διαχείριση των ομβρίων υδάτων. Το πρόβλημα επιλύθηκε τελικά ύστερα από έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, της τροποποίησης του δικτύου  απορροής των ομβρίων υδάτων της υπογειοποίησης, από κατασκευή με την μέθοδο της μικροσήραγγας, σε κατασκευή αντλιοστασίου τοπικής ανύψωσης, η οποία δεν απαιτεί τη χρήση ιδιωτικών εκτάσεων και απορροή στο υφιστάμενο δίκτυο ομβρίων που εκβάλει στο ρέμα Γιαμπουρλά.

Το περίπτερο στη νέα θέση

 

Ο οικίσκος – container – με τον ΗΜ εξοπλισμό της υπογειοποίησης

Τα λοιπά θέματα που καθυστερούσαν το έργο όπως η μετακίνηση του περιπτέρου της οδού Φωκών και του container ΗΜ εξοπλισμού φαίνεται να έχουν επιλυθεί.

1037Η-ΑΠΟΦΑΣΗ-2022