Προτάσεις του Δήμου 1,5 εκατ. ευρώ εντάχθηκαν στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

Πρόκειται για μία νέα χρηματοδότηση προς το Δήμο με στόχο την ψηφιοποίηση των δραστηριοτήτων του και του αρχείου καθώς και εφαρμογές πολιτικής προστασίας και βοήθειας σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδας

29

Ο Δήμος ενημερώνει τους συμπολίτες μας για την ένταξη του έργου,  «Ψηφιακές υπηρεσίες Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» του χρηματοδοτικού προγράμματος ανάπτυξης και αλληλεγγύης της τοπικής αυτοδιοίκησης «Αντώνης Τρίτσης»,  συνολικού προϋπολογισμού 1.453.109€, έπειτα από σχετική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, κ. Στέλιου Πέτσα.

Πρόκειται για την τρίτη από τις προτάσεις που κατέθεσε ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας που εντάσσεται στο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

–  Είχε προηγηθεί τον Οκτώβριο του 2021 η ένταξη του έργου: «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων και σχολικών μονάδων του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας» προϋπολογισμού 385.711 €.,

–  και τον Μάρτιο του 2022 η ένταξη του έργου: «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας»,  προϋπολογισμού 2.427.382 

ο φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει:  

  • Το Υποέργο 1, που αφορά:  «Την εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Κρίσεων του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας» (436.480,00 €), με αντικείμενο την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού, την Εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Κρίσεων και την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για την Προστασία του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας από Φυσικές Καταστροφές».
  • Το Υποέργο 2: «Παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των Τεχνικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας» (492.528,00 €), με αντικείμενο την ψηφιακή οργάνωση των Υπηρεσιών του Δήμου μέσω ανάπτυξης εφαρμογών και ψηφιακών υπηρεσιών, οι οποίες θα αποτελέσουν μια σύγχρονη λύση ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης, διαχείρισης και διακίνησης του φυσικού αρχείου του Δήμου».
  • Το Υποέργο 3: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Πρόγνωσης Υγείας Ευπαθών Ομάδων λόγω πανδημίας COVID-19» (125.376,40 €)».
  • Το Υποέργο 4: «Ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την πολιτική προστασία – ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον» (449.531,00 €)».
  • Το Υποέργο 5: «Δράσεις προβολής και επικοινωνίας» (37.200,00 €)».
  • Το Υποέργο 6: «Σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας» (6.200,00 €)».

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΕΔΩ