Δήμος ΝΦΝΧ: Σε 33.000 ευρώ προϋπολογίζονται οι δαπάνες για την Πρωτομαγιά 2022

172
δαπανεσ 1η μαη