Οι απαλλοτριώσεις φρενάρουν την υπογειοποίηση, ανοικτή η εναλλακτική λύση

Αβέβαιος ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου, όλα αυτά συμβαίνουν παρά το ότι στην μελέτη κατασκευής υπάρχει ρητή αναφορά ότι δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις για την εκτέλεση του έργου της υπογειοποίησης. Παράταση έως 31/5/22

262

Αν δεν ολοκληρωθούν οι απαλλοτριώσεις δεν πρόκειται να ξεκινήσει η τελική φάση των έργων στην υπογειοποίηση του γηπέδου ΑΕΚ, αυτά λέει η ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΕ στο αίτημα της για δίμηνη παράταση μέχρι 31/5/22, συγκεκριμένα αναφέρει:

“Όπως σας είχαμε ενημερώσει με τα (α),(ε) και (στ) σχετικά, καθώς και πλήθος άλλων εγγράφων μας, είχαμε καθυστερήσεις και διακοπές στην εκτέλεση των εργασιών – άνευ υπαιτιότητάς μας- λόγω μη παράδοσης ελευθέρων βαρών όλων των χώρων εκτέλεσης των έργων,εξαιτίας καθυστερήσεων στις διαδικασίες κι ενέργειες των εμπλεκομένων Φορέων κι Υπηρεσιών  (συντέλεση απαλλοτριώσεων, μετατόπιση υφιστάμενων δικτύων Ο.Κ.Ω. κλπ), της πανδημίας του κορονοϊού (COVID-19), και της διακοπής των εργασιών, μέρος των οποίων παραμένει κι ισχύει μέχρι και τον παρόντα χρόνο, με κυριότερα αυτό της μη συντέλεσης των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων”.

Επίσης αναφέρει για άλλα εμπόδια: “Επιπλέον και συμπληρωματικά, εμπόδιο για την ολοκλήρωση των εργασιών διαμόρφωσης του κόμβου (Αρ Πρωτ: 519741/24-6-2021), αποτελεί και η καθυστέρηση μέχρι σήμερα της μετακίνησης του υφιστάμενου περιπτέρου στην συμβολή των οδών Φωκών και Σμύρνης”.

Η Περιφέρεια παραδέχεται ότι απαιτείται η κατασκευή της τελικής όδευσης των ομβρίων υδάτων με μικροσήραγγα στο ρέμα Γιαμπουρλά, μέσω ιδιωτικής έκτασης της οποίας ο ιδιοκτήτης  είχε προσφύγει  στο ΣτΕ ζητώντας μαζί με άλλους την ακύρωση της  πράξης επίταξης ιδιοκτησιών, ενώ ταυτόχρονα προέκυψαν ιδιοκτησιακά θέματα.  Επομένως οι εργασίες για την τελική όδευση των ομβρίων υδάτων με μικροσήραγγα στο ρέμα Γιαμπουρλά μέσω ιδιωτικής έκτασης δεν δύναται να υλοποιηθούν επί του παρόντος και αναμένεται είτε, η σε εύλογο χρονικό διάστημα επίλυση του ζητήματος είτε, η εφαρμογή εναλλακτικού τρόπου απορροής των ομβρίων υδάτων.

Επίσης η Περιφέρεια αναφέρει ότι αναμένεται η μετακίνηση του περιπτέρου, από το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας, όπως είχε ζητηθεί με τα 519741/24-6-2021 και 1066921/13-12-2021 έγγραφά της.

Και όλα αυτά συμβαίνουν παρά το ότι στην μελέτη κατασκευής υπάρχει ρητή αναφορά ότι δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις για την εκτέλεση του έργου της υπογειοποίησης.

Προηγούμενο άρθρο εδώ

ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 6Χ1Μ7Λ7-ΑΑ2