Αντισυνταγματικοί οι νόμοι της Ν Δημοκρατίας για τους ΟΤΑ – Στον αέρα οι εκκρεμείς συμβάσεις όπως του οδοφωτισμού

65

Με απόφαση του Γ τμήματος του ΣτΕ κρίθηκαν κατά πλειοψηφία αντισυνταγματικές οι διατάξεις των νόμων 4623/2019 και 4625/2019 οι οποίοι: «παραβιάζουν τα δικαιώματα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, καθώς και τις αρχές της ελεύθερης και ανόθευτης εκδήλωσης της λαϊκής θέλησης, ως έκφρασης της αρχής της λαϊκής κυριαρχίας και της ισότητας των όρων του εκλογικού ανταγωνισμού».

Θυμίζουμε ότι  το καλοκαίρι του 2019, ένα σύνολο αποφασιστικών αρμοδιοτήτων των δημοτικών συμβουλίων μεταφέρθηκε κυρίως στις Οικονομικές Επιτροπές (και κατά δεύτερον στις Επιτροπές Ποιότητας Ζωής). Περαιτέρω, με τις κυβερνητικές διατάξεις οι δημοτικές αρχές απέκτησαν ισχυρή πλειοψηφία (60%) στις επιτροπές, ακόμα και αν αποτελούσαν μειοψηφία στα δημοτικά συμβούλια βάσει των αποτελεσμάτων των εκλογών του Μαΐου του 2019 με την απλή αναλογική των δύο γύρων (αυτό συνέβη σε 231 από τους 332 δήμους της χώρας). Αυτό έγινε και στο δήμο Ν Φιλαδέλφειας Ν Χαλκηδόνας δημιουργώντας συνεχώς τριβές μεταξύ Οικονομικής Επιτροπής και Δημοτικού Συμβουλίου.

Εξετάζοντας σχετική προσφυγή, το Γ’ Τμήμα του ΣτΕ δέχθηκε ότι οι επίμαχες διατάξεις ουσιαστικά άλλαξαν τους όρους του «εκλογικού παιχνιδιού» κατά παράβαση του Συντάγματος. Η πλειοψηφία του Τμήματος έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις τόσο για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Δημοτικό Συμβούλιο όσο και για τον τρόπο συγκρότησης των επιτροπών (Οικονομικής και Ποιότητας Ζωής).

Η απόφαση του Γ’ Τμήματος του ΣτΕ αφορά αποκλειστικά τους δήμους και τις δημοτικές επιτροπές, καθώς στη συγκεκριμένη βαθμίδα Αυτοδιοίκησης αναφερόταν η προσφυγή. Αν οι διατάξεις κριθούν εν τέλει αντισυνταγματικές και από την Ολομέλεια, τότε θα επηρεαστούν σίγουρα και όσες συμβάσεις έχει συνάψει ή πρόκειται να συνάψει ο Δήμος Ν Φιλαδέλφειας Ν Χαλκηδόνας, κάνοντας χρήση στις μεταφερθείσες αρμοδιότητες στην οικονομική επιτροπή. 

Είναι βέβαιο ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά το στάδιο του προσυμβατικού ελέγχου των συμβάσεων του Δήμου με τρίτους θα εξετάσει την συνταγματικότητα των σχετικών αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής.  Συνέπεια αυτού του γεγονότος οι επιπτώσεις θα είναι σημαντικές για τη λειτουργία του Δήμου και ως παράδειγμα αναφέρεται η σύμβαση για τον οδοφωτισμό που θα κριθεί μη σύννομη, όπως και κάθε άλλη απόφαση της Ο.Ε. που ελήφθη με την ίδια διαδικασία.

Περίληψη της απόφασης

ΣτΕ αντισυνταγματικες Θεωδορικακου