Το Πράσινο Ταμείο χρηματοδοτεί απαλλοτρίωση κοινόχρηστου χώρου δίπλα στο γήπεδο της ΑΕΚ

Η συνολική έκταση κοινόχρηστων χώρων, η οποία περιλαμβάνεται στην συγκεκριμένη πράξη εφαρμογής σχεδίου πόλης της περιοχής ΜΠΡΙΤΑΝΙΑ ανέρχεται σε 4.510,50 τ.μ. ενώ η χρηματοδότηση γίνεται μόνο για τα 2.274,41 τ.μ. δηλαδή το 50% της έκτασης.

83

Την Δευτέρα 4 Απριλίου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ., σε τακτική συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα, την δέσμευση ποσού έως 848.355 ευρώ συνολικά, και τον καθορισμό του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας ως «προσωρινού δικαιούχου» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις», για την χρηματοδότηση της απαλλοτρίωσης επιφάνειας 2.274,41 τ.μ.,  στα Κ.Χ.1 και 2, στην περιοχή Μπριτάνια και επί της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου.

Πρόκειται για διακριτές εκτάσεις, οι οποίες σύμφωνα με το ΦΕΚ 738/2003 έχουν χαρακτηρισθεί ως Κοινόχρηστοι χώροι” (ΚΧ) και η πράξη εφαρμογής του σχεδίου πόλης της περιοχής βρίσκεται στο αρχικό στάδιο. Οι εκτάσεις χωρίζονται από πεζόδρομο και από τη μία πλευρά εφάπτονται της υπογειοποίησης του γηπέδου της ΑΕΚ (οδός Πατρ. Κωνσταντίνου) και από την άλλη με την οριοθέτηση του ρέματος “Γιαμπουρλά”.  Ο Δήμαρχος Γ Βούρος αναγνωρίζοντας εμμέσως τις δυσκολίες δήλωσε αόριστα “Η Δημοτική μας Αρχή θα προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε το γρηγορότερο δυνατό να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες”.

Η συνολική έκταση κοινόχρηστων χώρων, η οποία περιλαμβάνεται στην συγκεκριμένη πράξη εφαρμογής σχεδίου πόλης της περιοχής ανέρχεται σε 4.510,50 τ.μ. ενώ η χρηματοδότηση γίνεται μόνο για τα 2.274,41 τ.μ. δηλαδή το 50% της έκτασης.

 

Το Πράσινο Ταμείο ως φορέας αξιοποίησης των πράσινων πόρων δυνάμει του Ν.3889/10, έχει καταρτίσει χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την «απόκτηση μέσω απαλλοτρίωσης ακινήτων, τα οποία δεν ανήκουν στο Δημόσιο ή τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως Κοινόχρηστοι Χώροι» όπως προβλέπεται στην περ. η παρ. 1 άρθρου 77 του Ν.4495/17.

Σκοπός του προγράμματος με τίτλο «Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2019» προϋπολογισμού 15.000.000 ευρώ είναι η χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού για την απόκτηση αμιγώς Κοινοχρήστων Χώρων και χώρων πρασίνου που προβλέπονται σε εγκεκριμένα Ρυμοτομικά Σχέδια, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη πολεοδομική σημασία και των οποίων η εξασφάλιση αποζημίωσης έχει επείγοντα χαρακτήρα. Δυνητικοί δικαιούχοι του Προγράμματος είναι οι Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού όλης της χώρας.

Η πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα  θα παραμείνει ανοιχτή από την 30η Δεκεμβρίου 2019 έως και την 30η Δεκεμβρίου 2022, που είναι καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων.