Έλλειψη προσωπικού στο Δήμο, αρνητικό το αποτέλεσμα της κινητικότητας

24

Αρνητικά τα αποτελέσματα της διαδικασίας μεταθέσεων δημοτικών υπαλλήλων μέσω της διαδικασίας που είναι γνωστή ως κινητικότητα, συγκεκριμένα το έτος 2021 αποχώρησαν από τον Δήμο για άλλες δημόσιες υπηρεσίες 6 εργαζόμενοι ενώ προσήλθαν στο Δήμο μόνο τρεις.

Και δεν φτάνει μόνο αυτό, το γεγονός ότι ο Δήμος έχει δεσμεύσει 77 θέσεις εργασίας από το οργανόγραμμά του για το πρόγραμμα της κινητικότητας δεν του επιτρέπει να προκηρύξει τις θέσεις αυτές μέσω της διαδικασίας του ΑΣΕΠ. 

Στις 19.000 ανέρχονται περίπου οι θέσεις που ζητούν να καλύψουν, μέσω του πρώτου κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας για το 2022, οι φορείς του δημοσίου (υπουργεία, δήμοι, ανεξάρτητες αρχές κλπ),  Ο τελικός αριθμός θα προκύψει προσεχώς καθώς αυτή τη στιγμή τα αιτήματα εξετάζονται από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας. Η διαδικασία ενδεχομένως να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2022, μόνο τότε ο Δήμος μπορεί να αποδεσμεύσει όσες θέσεις δεν καλυφθούν και να προβεί σε διαγωνισμό προσλήψεων.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου αφού προσδιόρισε το πλήθος των αυτοδίκαιων αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδότησης την περίοδο 2023-2026 σε δώδεκα (12) αποφάσισε μέσω προσλήψεων τακτικού μόνιμου να υποβάλλει  στο Υπουργείο Εσωτερικών πολυετή προγραμματισμό για:

  • 12 άτομα το 2023
  •  6 άτομα το 2024
  •  3 άτομα το 2025 και
  • 1 άτομο το 2026

Μέχρι την πλήρωση των οργανικών μόνιμων θέσεων οι ανάγκες θα καλύπτονται από 8μηνες συμβάσεις και εργολαβίες (όπως π.χ. πράσινο, καθαριότητα, πλύσιμο κάδων, τεχνικών μελετών, συντήρηση παιδικών χαρών κ.α.), η οποίες ιδιωτικοποιούν τομείς δημοτικής δραστηριότητας. Ωστόσο η κάλυψη μέρους του κόστους πρέπει να γίνει με την αύξηση της κρατικής επιχορήγησης μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) αλλά και απόδοσης στους Δήμους των παρακρατημένων από την κυβέρνηση ποσών εσόδων  ΟΤΑ προηγουμένων χρήσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ υπήρχαν εγκεκριμένες 12 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για το πράσινο ακυρώθηκαν στα τέλη του 2020 με διάφορες δικαιολογίες με ευθύνη της διοίκησης του Δήμου. Ωστόσο η Ο.Ε. στη συνεδρίαση της 23/3/22 αποφάσισε την πρόσληψη 9 εργαζομένων με 8μηνη σύμβαση για τις ανάγκες της ανταποδοτικής υπηρεσίας καθαριότητας, προσλήψεις που δίνουν μια πρόσκαιρη ανάσα αλλά δεν λύνουν το ζήτημα της έλλειψης προσωπικού.