Πράσινο Ταμείο: Εντάχθηκε χρηματοδότηση 415.588 ευρώ σε έργα του Δήμου προϋπολογισμού 1.516.520 ευρώ, αναζητούνται τα υπόλοιπα χρήματα.

37

Θετική ήταν η ανταπόκριση του “Πράσινου Ταμείου” στο αίτημα που είχε υποβάλει ο Δήμος για χρηματοδότηση έργων αστικής αναζωογόνησης, με την απόφαση δε του διοικητικού Συμβουλίου 234.3.2./2022 ενέκρινε την ένταξη του έργου με ποσό χρηματοδότησης 415.588 ευρώ. Το γεγονός αυτό ανοίγει το δρόμο για αναπλάσεις σε πεζοδρόμια των οδών Δεκελείας, Αχαρνών, Αγίων. Αναργύρων και Πατριάρχου Γρηγορίου που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής κατοίκων και επισκεπτών.

Ο Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας Ν Χαλκηδόνας με την με αριθμ. πρωτ. 2020-9414/17-12-2021 πρόταση του,  που υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου, με τίτλο «Ανάπλαση δικτύου κοινόχρηστων χώρων Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας» προϋπολογισμού 1.516.520,00 € αιτήθηκε την ανώτερη σχετική χρηματοδότηση ύψους 415.558, της οποίας η ένταξη στο πρόγραμμα τελικά εγκρίθηκε.

Η προκήρυξη του προγράμματος αναφέρει ότι το υπόλοιπο ποσό του προϋπολογισμού του έργου πέραν της χρηματοδότησης πρέπει να καλυφθεί από τον Δικαιούχο/Δήμο, γεγονός που ήταν γνωστό στην Ο.Ε. για αυτό και αποφάσισε να δεσμεύσει το Δήμο ότι θα ¨”καλύψει με ίδιους πόρους ή άλλη χρηματοδότηση το υπερβάλλον ποσό“.

Με την ανακοίνωση του δήμου δεν προσδιορίζεται το πως θα καλυφθεί η ίδια συμμετοχή. Η πρόταση του Δήμου προς το “Πράσινο Ταμείο” είχε εγκριθεί ομόφωνα από την Οικονομική Επιτροπή με την απόφαση 305/2021, η οποία  έχει 5 σημεία που αναλυτικά έχουν ως εξής:

 

Απόσπασμα από την απόφαση του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ