Ο δαίμων του τυπογραφείου μας έστειλε στην Καλαμάτα

66

Συμπολίτισσα μας έστειλε την φωτογραφία που τραβήχτηκε στην περιοχή της Μαδύτου στην οδό Θεοτοκοπούλου. Προφανώς πρόκειται περί λάθους, ενδεχομένως του εργολάβου, αδυνατώντας να  αποδεχτούμε ότι αυτό προήλθε από την  υπηρεσία πρασίνου.