Ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα αποκτήσει ο Δήμος μέσω του προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”

19

Ο Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας μας ενημερώνει ότι το  έργο: «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας» του Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον – Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους», εντάχθηκε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης της τοπικής αυτοδιοίκησης «Αντώνης Τρίτσης» και αναμένεται σχετική απόφαση.

Πρόκειται για την δεύτερη από τις οκτώ (8) συνολικά προτάσεις που κατέθεσε ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας που εντάσσεται στο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Το φυσικό αντικείμενο της πρότασης είναι  προϋπολογισμού 2,4 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει:  

Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων και συγκεκριμένα την προμήθεια δέκα (10) ηλεκτρικών οχημάτων με σκοπό την κάλυψη πάγιων αναγκών του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας στο πλαίσιο της απρόσκοπτης παροχής υπηρεσιών προς τους δημότες.

Αναλυτικότερα το υποέργο 1, αφορά την προμήθεια:

  • • ενός (1) Ηλεκτρικού Επιβατικού οχήματος
  • • δύο (2) Ηλεκτροκίνητων Υβριδικών Επιβατικών Οχημάτων τύπου SUV
  • • ενός (1) Ηλεκτρικού Οχήματος τύπου VAN
  • • ενός (1) Ηλεκτροκίνητου οχήματος αποκομιδής
  • • ενός (1) Ηλεκτροκίνητου Καλαθοφόρου Οχήματος
  • • ενός (1) Ηλεκτροκίνητου Οχήματος (Σάρωθρο)
  • • ενός (1) Ηλεκτροκίνητου Οχήματος (Πλυστικό)
  • • ενός (1) Ηλεκτροκίνητου Φορτηγού
  • • ενός (1) Ηλεκτρικού Φορτωτή

Υποέργο 2: Προμήθεια ηλεκτρικών φορτιστών και λοιπού εξοπλισμού. Αφορά την προμήθεια οχτώ (8) Σταθμών Φόρτισης Τύπου AC ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 22 kW και δύο (2) Σταθμών Φόρτισης Τύπου DC ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 40 kW, καθώς και η εγκατάσταση του εξοπλισμού που απαιτείται για την λειτουργία των φορτιστών, όπως είναι το λογισμικό Διαχείρισης Οχημάτων και Φορτιστών.

Υποέργο 3: Οριζόντιες επικουρικές δράσεις. Περιλαμβάνει τη δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος. (6.200,00€)