Καίτη Καρβούνη-Γκατζή: Συλλογίζομαι…

126

Συλλογίζομαι…
Πόσο προσβάλλει την αισθητική κουλτούρα μας και αλλοιώνει τη φυσιογνωμία των «πανέμορφων» πόλεών μας ο μελαμψός, ο μαύρος, ο κίτρινος ξένος, που μένει στη γειτονιά μας;
Πόσο χώρο άραγε χρειάζεται ο μετανάστης ναυαγός για να ζήσει στα έρημα, παντάκλειστα κουφάρια των χωριών μας;
Πόσο κοστίζει στην οικονομική ανέλιξή μας ο ξένος, η ξένη που ξεβρωμίζει τα νοικοκυριά μας, καματεύει τα χωράφια μας, χτίζει, μερεμετίζει τα σπίτια μας;
Πόσο φαγητό άραγε θα στερηθεί το παχύσαρκο σαρκίο μας για να χορτάσει ένα πεινασμένο παιδί;
Πού σταματά η ανθρωπιά κι αρχίζει η κτηνωδία;
Πού βρίσκεται το Άουσβιτς;


Καίτη Καρβούνη-Γκατζή
Φιλόλογος- Λογοτέχνης