Αποκαταστάθηκαν οι ζημίες από την πλημμύρα στο γήπεδο της ΑΕΚ, μικρή παράταση εργασιών

137

Αποκαταστάθηκαν οι ζημιές που είχαν γίνει στο πρώτο υπόγειο του γηπέδου της ΑΕΚ από τις έντονες βροχοπτώσεις του Οκτωβρίου 2021. Την πλήρη αποκατάσταση βεβαιώνει τόσο η εργολήπτρια εταιρεία όσο και η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής στο σχετικό έγγραφο (72722/31.1.2022) με το οποίο δόθηκε παράταση 59 ημερών για την ολοκλήρωση του έργου. Στο διάστημα αυτό θα εκτελεσθούν και εργασίες που αφορούν  κιγκλιδώματα σε διάφορα σημεία του γηπέδου.

Συγκεκριμένα η Περιφέρεια μεταξύ των άλλων αναφέρει:

“Με το υπ’ αριθμ. 243/22-10-2021 έγγραφο, ενημερώθηκε η Υπηρεσία για τη ζημιά που υπέστη το έργο, λόγω της ασυνήθιστα μεγάλης βροχόπτωσης της Πέμπτης 14/10/2021. Οι ζημιές κατά κύριο λόγο, ήταν στο επίπεδο -1, στο χώρο των αποδυτηρίων, όπου εισήλθε μεγάλος όγκος νερού και λάσπης. Στο χώρο αυτό είχαν περαιωθεί οι τοιχοποιίες από οπτοπλινθοδομές, τα επιχρίσματα και οι τοιχοποιίες από ξηρά δόμηση, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη οι εργασίες χρωματισμών. Είχαν περαιωθεί επίσης οι επιστρώσεις και οι επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια σε όλους τους χώρους υγιεινής, ενώ είχε ξεκινήσει η τοποθέτηση των ειδών υγιεινής.
Οι εργασίες των καθαρισμών ξεκίνησαν στις 18/10/21, μετά την επίσκεψη των πραγματογνωμόνων, οι οποίοι βεβαίωσαν τη ζημιά. Οι εργασίες των αποκαταστάσεων ολοκληρώθηκαν στις 15/12/21 και αμέσως μετά ξεκίνησαν οι υπόλοιπες εργασίες στον εν λόγω χώρο. Η καθυστέρηση που προκύπτει στο έργο είναι 59 ημερολογιακές ημέρες”.

Η απόφαση καταλήγει

Αποφασίζουμε τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 16.129.032,26€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), αναδόχου εταιρίας « ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ», σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, άρθρο 147, κατά πενήντα εννέα (59)ημερολογιακές ημέρες, μετά της αναθεωρήσεως ,ήτοι μέχρι τις 31-03-2022.