Χωρίς συντήρηση τα οχήματα έργου του Δήμου

72

Άγονος κρίθηκε ο διαγωνισμός για την επισκευή και τακτική συντήρηση των μηχανημάτων έργου ου Δήμου ο οποίος είχε προκηρυχθεί με την διακήρυξη 27094/8.12.2021 και την μελέτη 94/2021. Την απόφαση αυτή έλαβε η Ο.Ε. μετά από εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού, η οποία διαπίστωσε ότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.

Μέλη της αντιπολίτευσης στην ΟΕ ανέφεραν ότι ο  διαγωνισμός διενεργήθηκε με προχειρότητα και τον χαρακτήρισαν ως άκυρο και προσχηματικό. Συγκεκριμένα ο Γιώργος Ανεμογιάννης ανέφερε ότι ο διαγωνισμός  ενώ αφορούσε συντήρηση του έτους 2021 είχε ημερομηνία κατάθεσης προσφορών την 12.01.2022 και ημερομηνία παράδοσης της εργασίας 31/12/2021!.  Η ουσία πάντως είναι ότι τα μηχανήματα είναι χωρίς συντήρηση όλο το 2021 και για να γίνει αυτό αποφασίσθηκε να συνταχθεί νέα μελέτη και να διενεργηθεί νέος διαγωνισμός. Το σύνολο της συζήτησης μπορείτε να δείτε στον σύνδεσμό που παρατίθεται στο τέλος.

ΟΛΗ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΔΩ