Προχωρά το έργο αντιστήριξης πρανών στο Άλσος, χωρίς να είναι στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2022!

87

Η Οικονομική Επιτροπή του δήμου είχε εγκρίνει από την 19η Νοεμβρίου 2021 την διενέργεια του έργου Αντιστήριξη πρανών νότιας πλευράς του Άλσους «λόγω επικινδυνότητας» για το επικείμενο έργο των αναβαθμών. Για το έργο, παρά το ότι εγκρίθηκε με την διαδικασία διαπραγμάτευσης και όχι ανοικτού διαγωνισμού, προκειμένου να κερδηθεί χρόνος, χρειάστηκαν 45 μέρες για να ορισθεί η σχετική επιτροπή διαγωνισμού και συγκεκριμένα στη συνεδρίαση της Ο.Ε. την 5/1/2022. Ακολούθως η Οικονομική Επιτροπή στη συνεδρίαση της 19/1/2021 ενέκρινε πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη του μειοδότη εργολάβου, με ελάχιστη έκπτωση επί του προϋπολογισμού του έργου.

Υπενθυμίζουμε ότι το έργο προϋπολογισμού 60.000 ευρώ είχε συμπεριληφθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το 2021 (3η τροποποίηση Απόφαση Δ.Σ. 88/22.10.2021), με χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ και άλλους πόρους. Με έκπληξη διαπιστώνουμε ότι το έργο δεν περιλαμβάνεται  στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το 2022 (Απόφαση Δ.Σ. 122/28676/22-12-2021). Το έργο για να εκτελεστεί απαιτούνται τροποποιήσεις του τεχνικού προγράμματος και του υπό έγκριση προϋπολογισμού για το έτος 2022.

Είναι οξύμωρο επομένως να ορίζεται επιτροπή διαγωνισμού το 2022 για ένα έργο που δεν είναι καταγεγραμμένο στο τεχνικό πρόγραμμα 2022 και κατ’ επέκταση στον προϋπολογισμό του 2022. Παραδόξως τον Δεκέμβριο του 2021 έγιναν εργασίες στο χώρο. Να σημειώσουμε πως μέρος από υλικά κατεδάφισης (μπάζα) των εν λόγω εργασιών παραμένουν εμφανή στον χώρο εδώ και αρκετές ημέρες.