Γιώργος Ανεμογιάννης: Μεγαλύτερη δημοσιότητα στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής για τους πολίτες και τους συμβούλους

Ο Γιώργος Ανεμογιάννης εξελέγη πρόσφατα τακτικό μέλος στον Οικονομική Επιτροπή , από τον λογαριασμό του στο facebook ενημερωθήκαμε για την υποβολή αιτήματος , μαζί με τον Άρη Βασιλόπουλο, προς το Δήμο για τη λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής.

53
 
ΑΙΤΗΣΗ
ΗΜ:11/01/2022
 
Προς: Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας,
Πρόεδρο οικονομικής επιτροπής, τα μέλη της οικονομικής επιτροπής , μέλη του δημοτικού συμβουλίου.
 
Μετά τις τελευταίες νομοθετικές αλλαγές, η Οικονομική Επιτροπή έχει καταστεί το κυρίαρχο όργανο διοίκησης του Δήμου, αντικαθιστώντας το Δημοτικό συμβούλιο σε μία σειρά σοβαρών αποφάσεων οικονομικού χαρακτήρα. Σε αντίθεση με το Δημοτικό συμβούλιο, οι Οικονομικές επιτροπές δεν τυγχάνουν της δημοσιότητας που θα άρμοζε στο νέο τους ρόλο, αφού με τον τρόπο που οργανώνονται μέχρι στιγμής από τη δημοτική αρχή μόνο τα μέλη της μπορούν να την παρακολουθήσουν.
Με την παρούσα επιστολή αιτούμαστε όπως για τις μελλοντικές συνεδριάσεις της οικονομικής επιτροπής να αποστέλλεται σύνδεσμος (link) της τηλεδιάσκεψης προς όλα τα μέλη του Δημοτικού συμβουλίου, τον τοπικό τύπο και να αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου η πρόσκληση έτσι ώστε να έχουν την δυνατότητα παρακολούθησης όλοι οι πολίτες και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου που δεν είναι μέλη της οικονομικής επιτροπής.
 
Με εκτίμηση,
Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής της Δύναμης πολιτών
Βασιλόπουλος Αριστείδης (επικεφαλής)
Ανεμογιάννης Γεώργιος (τακτικό μέλος)