Σε κρίσιμη καμπή τα οικονομικά των Δήμων, επιβαρύνσεις για τους δημότες στον ορίζοντα

56

Ένα σημαντικό ζήτημα που απασχολεί τους Δήμους την περίοδο αυτή είναι οι μεγάλες αυξήσεις στα τιμολόγια της ενέργειας, το οποίο εκτιμάται ότι θα επιβαρύνει τους δήμους της χώρας με πάνω από μισό δις ευρώ. Κάτι που αναγκαστικά θα τους οδηγήσει  σε μεγάλες αυξήσεις των τιμολογίων ύδρευσης και ανταποδοτικών τελών.

Είναι βέβαιο ότι οι δήμοι δεν μπορούν να απορροφήσουν από τη μεριά τους το αυξημένο κόστος ενέργειας, η ΚΕΔΕ το προσδιορίζει σε επιπλέον δαπάνη 40% και η επιβάρυνση στους δημότες μοιάζει αναπόφευκτη.

Στα πλαίσια των δεσμεύσεων που ανέλαβε η Κυβέρνηση για την απορρόφηση των κονδυλίων   του Ταμείου Ανάκαμψης είναι και η επιβολή του τέλος ταφής απορριμμάτων, το οποίο η ΚΕΔΕ το υπολογίζει σε 200 εκατ. ευρώ για τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής του. Έτσι λοιπόν θα κληθούν να πληρώσουν οι πολίτες τις διαχρονικές κυβερνητικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση πολιτικών ανακύκλωσης και διαχείρισης των απορριμμάτων. Η Κυβέρνηση δεν έκανε δεκτό το αίτημα της ΚΕΔΕ για εφαρμογή του τέλους ταφής από το 2023 και μετά με συνέπεια να θεωρείται βέβαιη η επιβάρυνση στα δημοτικά τέλη.

Δεν είναι μόνο τα πρόσθετα κόστη για την ενέργεια και το τέλος ταφής απορριμμάτων είναι και οι προβλέψεις του Κρατικού Προϋπολογισμού 2022 για τα έσοδα των δήμων, καθώς αυτοί το 2022 θα λάβουν 244 εκ. ευρώ λιγότερα από τον τακτικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Επιτροπής Οικονομικών των ΟΤΑ της ΚΕΔΕ.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη στον κρατικό προϋπολογισμό για έκτακτη επιχορήγηση των δήμων το 2022  για κάλυψη των δαπανών αντιμετώπισης της πανδημίας. Να σημειωθεί ότι για το 2021 αυξήθηκαν κατά 154 εκ. ευρώ οι δαπάνες των δήμων από ίδια έσοδα για την πανδημία, ενώ η έκτακτη επιχορήγηση που έλαβαν φέτος για το σύνολο των δαπανών αντιμετώπισης της ανέρχεται μέχρι σήμερα στα 101 εκ. ευρώ.

Την ταμειακή ρευστότητα των Δήμων έρχεται να επιδείνωση η πολιτική των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι δεν καταβάλουν στους Δήμους έγκαιρα τα δημοτικά τέλη που εισπράττουν για λογαριασμό τους.

Η λήψη μέτρων για έκτακτες επιχορηγήσεις στους Δήμους αλλά και διακοπή της ελλιπούς χρηματοδότησης μέσω παρακράτησης ΚΑΠ (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι), μαζί με την επιστροφή των παρακρατηθέντων, είναι αναγκαία συνθήκη για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την υγειονομική και ενεργειακή κρίση διαφορετικά η χρεοκοπία δεν είναι μακριά για ορισμένους από αυτούς.