Δημαιρεσίες την Κυριακή 9/1/22 – Ερωτηματικό το τι θα πράξει ο Γ. Βούρος με τους διαφωνούντες της παράταξης του

79

Δεν αναμένονται ουσιαστικές αλλαγές στη σύνθεση τόσο του προεδρείου όσο και των επιτροπών. Η εκλογή του Δημήτρη Κανταρέλη στη θέση του προέδρου θεωρείτε βέβαιη και δείχνει να μη διεκδικείτε από άλλο μέλος του συνδυασμού. Με τις διαρροές που είχαν συμβεί στις ψηφοφορίες για το έργο του οδοφωτισμού (σύμβαση LED) είναι σίγουρο ότι ο Γ. Βούρος θα επιλέξει 4 μέλη στην Οικονομική Επιτροπή τα οποία δεν θα του παρουσιάζουν παρόμοια προβλήματα στο μέλλον.

Οι επικεφαλής παρατάξεων της αντιπολίτευσης είναι λογικό να παραμείνουν ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (εκτός ίσως του Χ. Τομπούλογλου που είχε ορίσει στην προηγούμενη εκλογή τον αδελφό του Κώστα)  μετά και τις αποφασίστηκες αρμοδιότητες που μετέφερε σε αυτή από το Δημοτικό Συμβούλιο ο νόμος Θεωδορικάκου.

Ερωτηματικό παραμένει αν ο Γ. Βούρος θα προτείνει στην Επιτροπή Ποιότητας ζωής τους Λ. Γεωργαμλή και Σπύρο Γραμμένο μετά τις γνωστές διαφοροποιήσεις των σε διάφορα θέματα. Η ψηφοφορία είναι σημαντική και από το αποτέλεσμά της ή θα επιβεβαιωθούν οι διαφοροποιήσεις ή θα δείξει ότι πλέον έχουν πέσει γέφυρες συνεννόησης μεταξύ των μελών της παράταξης του Γ. Βούρου. Για τα υπόλοιπα μέλη της ΕΠΖ δεν αναμένονται ουσιαστικές αλλαγές.

Σίγουρα ο Γ. Βούρος θα κρατήσει την θέση του προέδρου και στις δύο επιτροπές, μια που δεν έχει διαρρεύσει κάτι διαφορετικό, ενώ άγνωστη παραμένει η στάση που θα κρατήσουν οι ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι κατά την διαδικασία εκλογής των οργάνων.

Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν Κυριακή 9/1/22 και ώρα 10 π.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά-Ν.Φ.)  όπου το Δημοτικό Συμβουλίου θα συνέλθει σε ειδική Συνεδρίαση με τα εξής θέματα:

  1. Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου (Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 του Ν. 4555/18 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 του Ν. 4623/19, το άρθρο 10 του Ν. 4625/19 και το άρθρο 99 του Ν. 4876/21. στις
  2. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4555/18 και εκ νέου από το άρθρο 2 του Ν. 4623/19 και το άρθρο 101 του Ν. 4876/21.
  3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4555/18 και εκ νέου από το άρθρο 2 του Ν. 4623/19 και το άρθρο 101 του Ν. 4876/21.