Λάβαμε τις ευχές της Δύναμης Πολιτών και αντευχόμαστε

31