Νέα παράταση ζητά η ΙΝΤΡΑΚΑΤ για την υπογειοποίηση στο γήπεδο της ΑΕΚ

465

Στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι:Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Υπογειοποίηση τμήματος της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου και τα συνοδά έργα στον Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας -Ν  Χαλκηδόνας» αναδόχου ΙΝΤΡΑΚΑΤ.

Παρά το ότι το τελευταίο διάστημα, ύστερα από την τακτοποίηση οικονομικών εκρεμμοτήτων από την Περιφέρεια, επιταχύνθηκαν οι εργασίες στην υπογειοποίηση δεν κατέστι δυνατόν να παραδοθεί το έργο μέχρι την προθεσμία της 31/12/2021. Όσο και αυτές οι παρατάσεις έρχονται να καλύψουν γραφειοκρατικές διαδικασίες παράδοσης του έργου τα σημαντικά ζητήματα που πρέπει να τακτοποιηθούν είναι η απορροή των ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων και η σύνδεση (Σμύρνης και Φωκών στην Αγ. Τριάδα)  της υπογειοποίησης με το υπόλοιπο οδικό δίκτυο της πόλης.

Ο ακριβής χρόνος παράτασης που θα δοθεί θα καθοριστεί από τη σχετική απόφαση.