Γ. Βούρος:Μη σύννομη η απόφαση για τα τέλη 2022, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο ΟΤΑ

Ελπίζουμε ο Δήμος να μην παρουσιάσει αδυναμία ισοσκέλισης του προϋπολογισμού διότι τόσο οι δηλώσεις του Αντιδημάρχου Οικονομικών Σ. Κοσκολέτου όσο και του Αντιδημάρχου Καθαριότητας Μ. Κουτσάκη στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο δεν δημιουργούν αισιοδοξία και ασφάλεια περί τα οικονομικά του Δήμου Ν Φιλαδέλφειας Ν Χαλκηδόνας

94

Με ανάρτησή του στο facebook  την 26/12/2021 ο Δήμαρχος Γ. Βούρος μας ενημερώνει ότι: “Επεστράφη από το Παρατηρητήριο το προσχέδιο του προϋπολογισμού με μια σημαντική παρατήρηση που χαρακτηρίζει ως μη σύννομη την ψηφισμένη από την Αντιπολίτευση πρόταση για τα τέλη του 2022″.

Στην ανάρτηση του Δημάρχου δεν δίδονται περαιτέρω λεπτομέρειες για τις νομικές αδυναμίες του προσχεδίου του προϋπολογισμού 2022, τμήμα του οποίου αποτελούν τόσο τα έσοδα όσο και τα έξοδα  των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, καθώς και ποια είναι τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν έτσι ώστε ο δήμος να αποκτήσει έγκαιρα προϋπολογισμό για το επόμενο έτος.

Το Παρατηρητήριο εξετάζει κυρίως την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού και παρακολουθεί την εκτέλεση αυτού, ελπίζουμε ο Δήμος να μην παρουσιάσει αδυναμία ισοσκέλισης του προϋπολογισμού διότι τόσο οι δηλώσεις του Αντιδημάρχου Οικονομικών Σ. Κοσκολέτου όσο και του Αντιδημάρχου Καθαριότητας Μ. Κουτσάκη στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο δεν δημιουργούν αισιοδοξία και ασφάλεια περί τα οικονομικά του Δήμου Ν Φιλαδέλφειας Ν Χαλκηδόνας

Υπενθυμίζεται ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο της 20ης Δεκεμβρίου 2021, για το θέμα των ανταποδοτικών τελών, σύμβουλοι της αντιπολίτευσης κατέθεσαν εναλλακτική πρόταση με μικρότερες αυξήσεις σε οικίες 3,4% έναντι 11,5% της πρότασης της διοίκησης. 

Οι δύο προτάσεις, αυτή της διοίκησης και η εναλλακτική της αντιπολίτευσης, μετά από έντονη διαλογική συζήτηση και τροποποιήσεις τέθηκαν σε ψηφοφορία το αποτέλεσμα της οποίας ήταν 14 υπέρ της εναλλακτικής πρότασης, 12 υπέρ της διοίκησης και 4 κατά και των δύο προτάσεων. 

Τι είναι το Παρατηρητήριο

Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ συγκαταλέγεται στα θεσμικά όργανα του δημόσιου λογιστικού. Σκοπός του οργάνου είναι η κατάρτιση ρεαλιστικών και τουλάχιστον ισοσκελισμένων προϋπολογισμών από τους δήμους, τις περιφέρειες και τους λοιπούς φορείς του υποτομέα των ΟΤΑ και η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των προϋπολογισμών και των οικονομικών μεγεθών τους, η μέριμνα για τον εξορθολογισμό της οικονομικής διαχείρισης των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων και η υποβολή εισηγήσεων σχετικά με τις δημοσιονομικές πολιτικές που πρέπει να υιοθετηθούν προκειμένου να διασφαλιστεί η συνταγματικά κατοχυρωμένη οικονομική αυτοτέλεια της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στο Παρατηρητήριο συμμετέχουν υπηρεσιακά στελέχη των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) και εκπρόσωποι των οικείων Υπουργών, εκπρόσωποι της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), ενώ Πρόεδρος του οργάνου ορίζεται Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.