20 Δεκεμβρίου: Διεθνής Ημέρα Ανθρώπινης Αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της φτώχειας

26
 
Η Διεθνής Ημέρα Ανθρώπινης Αλληλεγγύης (International Human Solidarity Day) καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 2005, θεωρώντας ότι η αλληλεγγύη είναι μία από τις θεμελιώδεις και παγκόσμιες αξίες, που θα πρέπει να διέπει τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων τον 21ο αιώνα. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Δεκεμβρίου για να τιμηθεί το Παγκόσμιο Ταμείο Αλληλεγγύης, που ιδρύθηκε στις 20 Δεκεμβρίου του 2002 και στοχεύει στην εξάλειψη της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες, μέσω αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Κάθε χρόνο στις 20 Δεκεμβρίου, η Διεθνής Ημέρα Ανθρώπινης Αλληλεγγύης επιδιώκει να γιορτάσει την ενότητα της λέξης στην διαφορετικότητα. Είναι επίσης μια ημέρα ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της αλληλεγγύης. Η αλληλεγγύη ορίζεται ως η επίγνωση κοινών ενδιαφερόντων και στόχων που δημιουργούν μια ψυχολογική αίσθηση ενότητας. Η αλληλεγγύη αναφέρεται επίσης στους δεσμούς σε μια κοινωνία που ενώνουν τους ανθρώπους ως ένα.

Σύμφωνα με τη Διακήρυξη της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών, η αλληλεγγύη είναι μια από τις θεμελιώδεις αξίες που είναι βασικές για τις διεθνείς σχέσεις. Η Διακήρυξη αναφέρει επίσης ότι οι παγκόσμιες προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται έτσι ώστε το κόστος και τα βάρη να κατανέμονται δίκαια. Αυτό είναι σύμφωνο με τις βασικές αρχές της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Επιπλέον, αυτοί που υποφέρουν λιγότερο θα πρέπει να βοηθήσουν αυτούς που υποφέρουν περισσότερο.

Ο ΟΗΕ είναι πεπεισμένος ότι η αλληλεγγύη δημιουργεί πνεύμα κοινής χρήσης, το οποίο είναι απαραίτητο για την εξάλειψη της φτώχειας.

ΠΩΣ ΝΑ ΤΗΡΗΣΕΤΕ την #InternationalHumanSolidarityDay

Την ημέρα αυτή, ο ΟΗΕ ενθαρρύνει νέες πρωτοβουλίες για την εξάλειψη της φτώχειας. Η ημέρα χρησιμεύει ως υπενθύμιση στις κυβερνήσεις να σέβονται τις δεσμεύσεις τους στις διεθνείς συμφωνίες. Εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε όλο τον κόσμο για την προώθηση της σημασίας της αλληλεγγύης. Αυτές οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν παρουσιάσεις, σεμινάρια, συνέδρια και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης. Πολλές από αυτές τις εκδηλώσεις επικεντρώνονται επίσης στον τρόπο καταπολέμησης της φτώχειας.

Να συμμετάσχουν:

  • Σκεφτείτε τι σημαίνει αλληλεγγύη για εσάς και γιατί είναι τόσο σημαντική.
  • Κάντε δωρεά σε μια οργάνωση αρωγής που βοηθά τους ανθρώπους να βγουν από τη φτώχεια.
  • Βρείτε τρόπους να βοηθήσετε τους φτωχούς στην κοινότητά σας.
  • Εάν έχετε πολλά, σκεφτείτε πράγματα που μπορείτε να δωρίσετε σε αυτούς που δεν έχουν πολλά.
  • Βρείτε ομοϊδεάτες στην κοινότητά σας που θέλουν επίσης να βοηθήσουν όσους έχουν ανάγκη.

Μην ξεχάσετε να μοιραστείτε αυτή τη μέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την #HumanSolidarityDay.