Δημοτικά Τέλη: Αυξήσεις 11,5% στις οικίες και super market, 26,2% στα εμπορικά καταστήματα και 6% στην εστίαση

Παρά το πλεόνασμα του 2021 ποσού 1,2 εκατ. ευρώ, λόγω της αύξησης των δαπανών κατά 45% η διοίκηση Γ. Βούρου προτείνει αυξήσεις στα δημοτικά τέλη, οι οποίες μπορούν τουλάχιστον να μηδενιστούν με μείωση των προβλεπομένων δαπανών κατά 9% . Αναδεικνύεται επίσης ότι από την σύμβαση για τα LED και την μείωση της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας κανένα όφελος για τους δημότες δεν προκύπτει αντιθέτως προτείνονται αυξήσεις.

100

Η δημοτική αρχή του Γ. Βούρου προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο αύξηση 11,5% στα τέλη καθαριότητας και φωτισμού και συγκεκριμένα από 0,87 ευρώ / τ.μ. το έτος σε 0,97 ευρώ/τ.μ. Ταυτόχρονα για τα εμπορικά καταστήματα και γραφεία, τα οποία εξισώνονται με αυτά της εστίασης,  η προτεινόμενη αύξηση ανέρχεται σε 26,2% ήτοι από 3,21 ευρώ /τ.μ. σε 4,05 ευρώ ανά τ.μ.. Για τα καταστήματα εστίασης από 3,82 ευρώ σε 4.05 ευρώ/τ.μ αύξηση 6% , τις τράπεζες και τα super market από 8,70 ευρώ σε 9,70 ευρώ ήτοι αύξηση 11,5%.

Οι αυξήσεις αυτές θεωρούνται, με βάση την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως αναγκαίες για να καλύψουν το έλλειμμα ισοσκελισμού που διαπιστώνει η επιτροπή μεταξύ των προϋπολογισθέντων εσόδων και εξόδων των υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού το οποίο ανέρχεται σε 543.048,57 ευρώ. Στην απόφαση αναφέρονται συγκεκριμένα:

 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ενώ τα έξοδα για την καθαριότητα και τον φωτισμό του 2021 ανέρχονται σε 4.255.673,61 ευρώ, η δημοτική αρχή προϋπολογίζει τα έξοδα του 2022 σε ευρώ 6.173.353,94 , ήτοι επιπλέον ευρώ 1.917.680,33(45%) και για να καλύψει αυτή την αύξηση στις δαπάνες  καταθέτει πρόταση για αύξηση των εσόδων με επιβάρυνση κατοίκων και επιχειρήσεων κατά ευρώ 543.048,57. Ταυτόχρονα όμως διαπιστώνεται ότι ο λογαριασμός των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού για το 2021 κλείνει με πλεόνασμα ευρώ 1.247.227,85 ποσό το οποίο μεταφέρεται στα έσοδα του 2022 σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, έτσι παρότι η χρήση 2022 έχει επιπλέον έσοδα για τον ισοσκελισμό του λογαριασμού απαιτούνται οι προτεινόμενες αυξήσεις. Ο Δημοτικός Φόρος παραμένει σταθερός σε 0,31 ευρώ /τ.μ.

Η αντιπολίτευση δεν ψήφισε στην Οικονομική Επιτροπή τις μεταβολές αυτές επιφυλασσόμενη να τοποθετηθεί ή και να καταθέσει αντιπρόταση κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.