Ολοκληρώνεται η απομάκρυνση του δημοτικού γκαράζ στο Άλσος – Στις 18/12 ο διαγωνισμός των συνοδών έργων γηπέδου ΑΕΚ

228

Στο τελικό στάδιο βρίσκονται οι εργασίες απομάκρυνσης από το Άλσος των δαπέδων από σκυρόδεμα στη θέση όπου βρισκόταν το δημοτικό γκαράζ της υπηρεσίας καθαριότητας. Έτσι ανοίγει σιγά-σιγά ο δρόμος για την κατασκευή των αναβαθμών, των υδραυλικών έργων για τα όμβρια και τα συστήματα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης. Ο διαγωνισμός για τα έργα αυτά μαζί με τους πεζοδρόμους του γηπέδου της ΑΕΚ διεξάγεται την 18/12 ενώ οι προσφορές θα ανοιχθούν 22/12/21.

Τα έργα χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού εχει ως ακολούθως:

 

ΠΕΡΙΛ.-ΔΙΑΚΗΡ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ