Με αποχή από το Δημοτικό Συμβούλιο απάντησε η αντιπολίτευση – Έλλειψη απαρτίας

84

Σήμερα στις 7μμ είχε προγραμματισθεί Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο τελικά δεν έγινε διότι παρόντα ήταν μόνο 12 μέλη ενώ απόντα ήταν 21, έτσι ο πρόεδρος ελλείψει απαρτίας διέκοψε τη συνεδρίαση και ανακοίνωσε ότι θα εκδοθεί νέα πρόσκληση.

Στην ημερήσια διάταξη  υπήρχαν σοβαρά θέματα μεταξύ των οποίων και:

  • Καθορισμός τελών χρήσεως πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων έτους 2022, βάσει της αριθ. 301/2021 απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.
  • Καθορισμός συντελεστών τελών διαφήμισης έτους 2022 και εφεξής, βάσει της αριθ. 302/2021 απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.
  • Καθορισμός συντελεστών τελών Καθαριότητας και Φωτισμού ως και Δημοτικού Φόρου έτους 2022, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.
  • Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2022.

Δημοτικοί Σύμβουλοι σε αναρτήσεις των στο διαδίκτυο είχαν εκφράσει από το πρωί τη δυσαρέσκιά των στο γεγονός ότι οι εισηγήσεις δόθηκαν λίγες ώρες πριν την συνεδρίαση. Έτσι οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης καθώς και ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι επέλεξαν την αποχή σε απάντηση των χειρισμών της διοίκησης.