Βασίλης Γεραμάς:Η απαξίωση της Επιτροπής Διαβούλευσης συστατικό στοιχείο της πολιτικής της διοίκησης Γ. Βούρου

105

Έχω την τύχη (λόγω κλήρωσης) να είμαι μέλος της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας και με την ιδιότητα αυτή έλαβα πρόσκληση για συνεδρίαση της επιτροπής την 17η Δεκεμβρίου με θέμα : “Γνωμοδότηση της Δημοτικής “Επιτροπής Διαβούλευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό εσόδων- εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2022 (άρθρο 76 παρ.2α Ν. 3852/2010)” χωρίς αυτή να συνοδεύεται από σχέδια Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού.

Με έκπληξη διαπίστωσα ότι τόσο το Τεχνικό Πρόγραμμα όσο και ο Προϋπολογισμός έχουν τεθεί προς έγκριση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου, δύο μέρες δηλαδή πριν την συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης.
Θεωρώ την ενέργεια αυτή ως μια κίνηση πλήρους απαξίωσης της νομοθετημένης συμμετοχικής διαδικασίας των πολιτών στα ζητήματα του Δήμου ζητώντας τη γνώμη επί αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι επί σχεδίων, όπως ορίζει ο νόμος 4172/2013
Μετά την απαξίωση του Δημοτικού Συμβουλίου από τις νομοθετικές ρυθμίσεις του υπουργού κ. Θεοδωρικακου έρχεται η Δημοτική Αρχή δια του προέδρου του Δ.Σ Δημήτρη Κανταρελη στο ίδιο μήκος κύματος να υποβαθμίσει την συμμετοχική διαδικασία των πολιτών, καθιστώντας ταυτόχρονα τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΚΥΡΩΣΙΜΕΣ.