Με διπλή ψήφο του Δ. Κανταρέλη εξελέγη πρόεδρος της ΔΕΠ ο Τ. Κωνσταντινίδης

75

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 24/11/21  υπήρχε θέμα: Ορισμός Προέδρου και μελών με τους αναπληρωτές τους για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (ΔΕΠ) του Δήμου Ν Φιλαδέλφειας Ν Χαλκηδόνας και ορισμός της διάρκειας θητείας των, η απόφαση η οποία ελήφθη έλαβε αριθμό 105/2021 και το αποτέλεσμα κρίθηκε, ως προς τον Πρόεδρο που προτάθηκε από τη διοίκηση Γ. Βούρου, με την διπλή ψήφο του Προέδρου του δημοτικού Συμβουλίου Δ. Κανταρέλη. 

Έτσι πρόεδρος της ΔΕΠ συνεχίζει να ειναι ο Τάσος Κωνσταντινίδης