Με εισήγηση του 2016 !!! συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

126

Πρωτόγνωρα πράγματα συμβαίνουν στο Δήμο μας, δεν είναι δυνατόν να εισάγεται θέμα προς συζήτηση από την Τεχνική Υπηρεσία με την υπογραφή προηγούμενου αντιδημάρχου (Γ. Καλαμπόκη) και όχι την υπογραφή του Λύσανδρου Γεωργαμλή, γεγονός που γεννά πολλά ερωτηματικά και σκεπτικισμό. Ποιος έστειλε το θέμα στον πρόεδρο του ΔΣ;

Δεν είναι μόνο η έλλειψη επικαιροποιημένης ή διαφορετικής έστω εισήγησης από αυτή του 2016 αλλά το ίδιο προβληματική είναι και η επιλογή του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου να εισαγάγει το θέμα με αυτόν τον τρόπο. Έτσι έχουμε μια εισήγηση της διοίκησης Βασιλόπουλου την οποία εισάγει στο ΔΣ η διοίκηση Βούρου χωρίς να την υπογράφει!!!

Συγκεκριμένα στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 24/11 έχει  τεθεί θέμα “Υποβολή Πρακτικού 1/2016 της Διαπαραταξιακής Επιτροπής Παρακολούθησης της Τροποποίησης – Επικαιροποίησης της υφιστάμενης Μελέτης Προσφυγικού Οικισμού με σκοπό την Τροποποίηση του από 11-6-01 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 467/Δ/18-6-2001) του Παραδοσιακού (Προσφυγικού) Οικισμού – Λήψη απόφασης”, με ημερομηνία του πρακτικού διαπαραταξιακής 21/1/2016 και ημερομηνία εισήγησης 5/2/2016.

Αυτά συμβαίνουν σε ένα από τα σοβαρότερα θέματα της πόλης, τον προσφυγικό συνοικισμό και τις προτάσεις για τροποποιήσεις του ΠΔ, με την προχειρότητα να μην είναι καλός σύμμαχος.

1ο θέμα