Παραιτήθηκε από αντιδήμαρχος πρασίνου ο Σπύρος Γραμμένος

309

Το αίτημά του προς τον Δήμαρχο Γ. Βούρου για αναβολή της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν Φιλαδέλφειας Ν Χαλκηδόνας, το οποίο δεν έγινε δεκτό επικαλείται ως αιτία ο δημοτικός  σύμβουλος Σ. Γραμμένος με επιστολή του, η οποία διέρρευσε σε ΜΜΕ, για να παραιτηθεί από τη θέση του Αντιδημάρχου Πρασίνου. Με την ίδια επιστολή ζήτησε την απεμπλοκή του από όλες τις επιτροπές  στις οποίες μετέχει χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει ποια θα ήταν η στάση του στο κύριο θέμα της συνεδρίασης αυτό του διαγωνισμού για το οδοφωτισμό αλλά και αν συνεχίζει να στηρίζει την παράταξη Βούρου

Στη συνεδρίαση  της Ο.Ε. της 10/11/21 εγκρίθηκε με ψήφους 5-4 το 1ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού των 3,7 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση του φωτισμού του δήμου με λαμπτήρες LED που είχε ως αντικείμενο: αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής & αξιολόγησης τεχνικών προσφορών.

Η επίτευξη του αποτελέσματος αυτού (5-4) έγινε με την απουσία του δημοτικού συμβούλου Σ. Γραμμένου (ο οποίος σημειωτέον είχε καταψηφίσει σε προηγούμενη συνεδρίαση τον διαγωνισμό) και η αντικατάστασή του με τον αναπληρωματικό σύμβουλο Χ. Κοπελούζο με την αντιπολίτευση (Βασιλόπουλος -Τομπούλογλου) να ασκεί προσωπική κριτική στον Σ. Γραμμένο και σε όλα τα μέλη της Ο.Ε. που ψήφισαν υπέρ καθιστώντας τα υπεύθυνα για οικονομική ζημιά στο δήμο  προαναγγέλλοντας προσφυγή σε ποινικά δικαστήρια.

Αναμένεται η αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς, της μίας εταιρείας που έλαβε ουσιαστικά μέρος στη διαδικασία και ο προσυμβατικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πριν δηλαδή της υπογραφής της με την ανάδοχο εταιρεία.

Το θέμα έγκρισης του διαγωνισμού έχει ευρύτερες πολιτικές διαστάσεις διότι η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, εκλεγμένο και συγκροτημένο με απλή αναλογική, έχει απορρίψει την συγκεκριμένη επιλογή η τελική όμως απόφαση λαμβάνεται από την Ο.Ε., της οποίας την αναλογική συγκρότηση ακύρωσε, με τροποποίηση του εκλογικού νόμου για τους Ο.Τ.Α., η κυβέρνηση της Ν.Δ. δίνοντας την πλειοψηφία στον συνδυασμό του Δημάρχου. Τα προβλήματα μεταξύ Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής δεν πηγάζουν από την απλή αναλογική αλλά από τη μη εφαρμογή της.