Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη 16/11/21

19

Αύριο 16 Νοεμβρίου 2021, ημέρα  Τρίτη και ώρα 7 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά-Ν.Φ.) θα γίνει έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), όπως ισχύει, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης: “Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021, βάσει της αριθ. 269/2021 απόφασης-εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής”.

Σημειώνεται ότι απόφαση 269/2021 της Ο.Ε. ελήφθη κατά πλειοψηφία 5-4 των μελών αυτής και αφορά τροποποίηση του προϋπολογισμού με αύξηση κατά 36.800 ευρώ την δαπάνη για καύσιμα με ταυτόχρονη μείωση διαφόρων λογαριασμών δαπανών.