Έγκριση νομικού πλαισίου εφαρμογής εισφοράς σε γη στην περιοχή Μπριτάνια της Ν. Φιλαδέλφειας

236

Η Περιφέρεια Αττικής – Τμήμα Πολεοδομικών Θεμάτων και Εφαρμογής ενέκρινε στις 8/11/21 την υπαγωγή της υπό σύνταξη μελέτης Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή Μπριτάνια του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας στις προϊσχύουσες (του Ν. 4315/14 ΦΕΚ 269/Α/24-12-14) διατάξεις περί εισφοράς γης.

Η έγκριση αυτή δόθηκε στην ομόφωνη γνωμοδοτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 49/01.07.2021 επί του τρόπου υπολογισμού της εισφοράς σε γη της μελέτης «Πράξης Εφαρμογής της ΠΜΕ Μπριτάνια , Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας» ότι είναι προς όφελος της εφαρμογής του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου να εφαρμοστούν οι διατάξεις του Νόμου1337/1983 περί εισφοράς σε γη, καθώς εξασφαλίζεται η ισονομία και η ισότητα μεταξύ των ιδιοκτησιών που μετείχαν στην μεμονωμένη πράξη εφαρμογής και των υπολοίπων,διατηρώντας ενιαίο κοινό νομικό καθεστώς σε μια περιοχή που εντάχθηκε την ίδια χρονική περίοδο με τους ίδιους όρους στην ίδια Πολεοδομική ενότητα.

Η προκύπτουσα εισφορά σε γη ανέρχεται σε 4.465,888 τ.μ. 

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τις ανάγκες του έργου της υπογειοποίησης στο γήπεδο της ΑΕΚ είχε προχωρήσει το 2020 σε επίταξη αναγκαίας έκτασης 2 περίπου στρεμμάτων, τα οποία περιλαμβάνονται στην περιοχή Μπριτάνια, οι ιδιοκτήτες προσέφυγαν στο ΣΤ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας το οποίο εξέδωσε τις από 28-4-2021 και 18-5-2021 Προσωρινές Διαταγές με τις οποίες διατάσσεται η αναστολή εκτέλεσης της επίταξης. Η συζήτηση για τις εν λόγω προσφυγές έγινε την 14-06-2021, αλλά μέχρι σήμερα οι αποφάσεις  δεν έχουν καθαρογραφεί , οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τις σχετικές με την εφαρμογή του σχεδίου πόλης διαδικασίες.