Νέα προθεσμία ολοκλήρωσης της υπογειοποίησης – Το έργο έχει εκτελεστεί κατά 73%

1268

Η Περιφέρεια Αττικής αποφάσισε την χορήγηση, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας ήτοι με αναθεώρηση, παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Υπογειοποίηση τμήματος της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου και τα συνοδά έργα στον Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος», τα οποία εκτελεί η ανάδοχος εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε. μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Την παράταση είχε ζητήσει η ανάδοχος εταιρεία με το έγγραφο αριθμ. πρωτ. Τ1795/0126/29-10-2021 και η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας έκρινε ότι το αιτούμενο χρονικό διάστημα παράτασης έως την 31/12/2021, με τις παρούσες συνθήκες, εύλογο, αναγκαίο και επαρκές για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου της συγκεκριμένης εργολαβίας.Η εταιρεία αναφέρει επίσης ότι το εκτελεσθέν ποσοστό του έργου ανέρχεται σε 73%

Θυμίζουμε ότι αντικείμενο του έργου είναι η τοπική ταπείνωση και μερική κάλυψη τμήματος των οδών Φωκών και Πατριάρχου Κωνσταντίνου, στα πλαίσια της αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος της περιοχής, με αφετηρία την κατασκευή του «Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού – Αγία Σοφία» στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας, στη θέση του παλιού γηπέδου της ΑΕΚ.

Οι καθυστερήσεις και διακοπές στην εκτέλεση των εργασιών, η ανάδοχος εταιρεία ισχυρίζεται, ότι έγιναν λόγω μη παράδοσης ελευθέρων βαρών όλων των χώρων εκτέλεσης των έργων, εξαιτίας καθυστερήσεων στις διαδικασίες κι ενέργειες των εμπλεκομένων Φορέων κι Υπηρεσιών (συντέλεση απαλλοτριώσεων, μετατόπιση υφιστάμενων δικτύων Ο.Κ.Ω. κλπ), της πανδημίας του κορονοϊού (COVID-19), και της διακοπής των εργασιών, μέρος των οποίων παραμένει κι ισχύει μέχρι και σήμερα, με κυριότερο αυτό της μη συντέλεσης των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων).

Ειδικότερα, προς αποφυγή πρόσθετων καθυστερήσεων και διακοπών στο έργο, σε συνεργασία και με την Διευθύνουσα Υπηρεσία, η ανάδοχος εταιρεία έχει προσαρμόσει το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου στις τοπικές συνθήκες που παρουσιάστηκαν εξαιτίας,

  1. της μη συντέλεσης των απαλλοτριώσεων (παρότι το άρθρο Α-4 της ΕΣΥ αναφέρει ότι δεν απαιτούνται),
  2. της τροποποίησης των Περιβαλλοντικών Όρων για την κατάληψη τμήματος του Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας,
  3. της εξυπηρέτησης του όμορου έργου κατασκευής του γηπέδου της ΑΕΚ σύμφωνα με την ΕΣΥ, αλλά και
  4. της απρόβλεπτης κατάστασης της πανδημίας εξαιτίας του κορωνοϊού – COVID 19,

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τις ανάγκες του έργου είχε προχωρήσει το 2020 σε επίταξη αναγκαίας έκτασης 2 περίπου στρεμμάτων, οι ιδιοκτήτες προσέφυγαν στο ΣΤ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας το οποίο εξέδωσε τις από 28-4-2021 και 18-5-2021 Προσωρινές Διαταγές με τις οποίες διατάσσεται η αναστολή εκτέλεσης της επίταξης. Η συζήτηση για τις εν λόγω προσφυγές έγινε την 14-06-2021, αλλά μέχρι σήμερα οι αποφάσεις  δεν έχουν καθαρογραφεί.