Αντίθετη με 58% η τοπική κοινωνία για τον οδοφωτισμό των 3,7 εκατ. ευρώ – Το θέμα επανέρχεται στην Οικονομική Επιτροπή στις 10/11/21

167

Σε ποσοστό 58% ανέρχονται οι συμπολίτες μας που δεν συμφωνούν με την επιλογή του Γ. Βούρου στην ιδιωτικοποίηση της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού και την συνολική δαπάνη των 3,7 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ για την αλλαγή των φωτιστικών σωμάτων. Αντίθετα το 40% επικροτεί την επιλογή του Δήμου ενώ ένα 2% δήλωσε άγνοια. Στα αξιοσημείωτα επίσης και ότι το 39% διαφωνεί με την απόφαση παρατάξεων της αντιπολίτευσης να μην συμμετάσχουν στην Οικονομική Επιτροπή γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να υπερψηφιστεί η διαδικασία από τα παρόντα στην συνεδρίαση μέλη της επιτροπής.

Αυτά προκύπτουν από το δημόσιο ερώτημα που είχε θέσει η anazitisinews, τόσο για την επιμονή του Γ. Βούρου στο διαγωνισμό όσο και για τους χειρισμούς της αντιπολίτευσης, στο οποίο απάντησαν  190 μοναδικοί επισκέπτες της ιστοσελίδας, αριθμός που αποτελεί ένα ικανό δείγμα ακόμα και αν δεχτούμε ότι δεν αποτελεί προϊόν επιστημονικής δειγματοληψίας.

Έτσι δεν είναι μόνο οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης, ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι και στελέχη της διοίκησης που αντιδρούν αλλά και η πλειοψηφία της τοπικής κοινωνίας, παρόλα αυτά η Διοίκηση Γ. Βούρου επιμένει στην επιλογή έγκρισης του πρακτικού διενέργειας του διαγωνισμού θέτοντας το θέμα στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 10/11/21.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 28/9 είχε τεθεί ως Θέμα: Έγκριση 1ου πρακτικού (αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής & αξιολόγησης τεχνικών προσφορών) για το διαγωνισμό “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ” (α/α ΕΣΗΔΗΣ 134869) (ΕΚ 3ης  ΑΝΑΒΟΛΗΣ). Το θέμα απέσυρε  από την ημερήσια διάταξη ο ίδιος ο Δήμαρχος χωρίς να αποσαφηνιστούν οι λόγοι της ενέργειας αυτής.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ