Δύο χρόνια απραξίας Περιφέρειας – Δήμου, σε συνοδά έργα του γηπέδου της ΑΕΚ, αλλάζει η πηγή χρηματοδότησης – Δημοτικό Συμβούλιο Δευτέρα 1/11/21

833

Χρειάστηκαν να περάσουν δύο χρόνια από τότε που οι Πατούλης – Βούρος – Μελισσανίδης έδωσαν τα χέρια και συμφώνησαν η Περιφέρεια να χρηματοδοτήσει με ένα εκατομμύριο ευρώ τα συνοδά έργα πέριξ του γηπέδου για να μπει το νερό στο αυλάκι. Βασική αιτία της καθυστέρησης φαίνεται να είναι η ταμειακή και διαδικαστική δυσκολία της Περιφέρειας να προχωρήσει στην σύναψη σχετικής σύμβασης με τον Δήμο γεγονός που είχε ως συνέπεια να αναζητηθεί πλέον άλλη πηγή χρηματοδότησης του συγκεκριμένου έργου, η οποία και ευρέθη από τα αποθεματικά του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με μία διαφορά ότι τώρα εγκρίθηκαν 2 εκατ. ευρώ. Το γεγονός αυτό επιβάλλει την τροποποίηση τόσο του Τεχνικού Προγράμματος όσο και του Προϋπολογισμού του Δήμου και αναμένεται ως λογική συνέπεια η σύνταξη μελετών και τευχών δημοπράτησης του έργου.

Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος σε δελτίο τύπου την 15/7/2020 μας διαβεβαίωνε ότι :Προχωράμε σε προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια για τα συνοδά έργα του νέου γηπέδου της ΑΕΚ (πεζόδρομοι κλπ).

Με ενδιαφέρον  αναμένονται οι τοποθετήσεις παρατάξεων και συμβούλων στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Την Δευτέρα 1/11 συγκαλείται Δημοτικό Συμβούλιο στην ημερήσια διάταξη του οποίοι έχουν τεθεί ως θέματα και τα εξής:

  • 4. Αποδοχή επιχορηγήσεων ΥΠ.ΕΣ. και έγκριση 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου έτους 2021
  • 5.Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.

Σύμφωνα με την εισήγηση 23206/25.10.21 της Τεχνικής Υπηρεσίας η τροποποίηση αφορά κωδικούς για δύο νέα  έργα:

  • Εγγραφή νέου κωδικού με τίτλο «Αστική ανάπλαση και προστασία περιβάλλοντος ευρείας περιοχής ιστορικού κέντρου Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας» ποσού 2.000.000,00 €.
  • Εγγραφή νέου κωδικού με τίτλο «Εργασίες συντήρησης στις κτιριακές υποδομές και στους αύλειους χώρους σχολικών μονάδων του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας» ποσού 346.555,80 €.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.-18

 

apof77151-20211021