Σοβαροί κραδασμοί στη Διοίκηση Βούρου για την εμπλοκή του Π. Γρετζελιά στα συνοδά έργα του γηπέδου ΑΕΚ. Αποχώρησε ο Δήμαρχος από τη συνεδρίαση του ΔΣ

406

 

Η πρόταση για τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του (4ο Θέμα στη συνεδρίαση του ΔΣ) ήταν αυτή που άνοιξε τους ασκούς του Αιόλου με απρόβλεπτες συνέπειες για τις σχέσεις Δημάρχου με την παράταξή του και κατά συνέπεια την λειτουργία του Δήμου. Με αφορμή το έργο  «Αντιστήριξη πρανών νότιας πλευράς Άλσους λόγω επικινδυνότητας» τέθηκαν ερωτήματα για το ρόλου του συντονιστή στα συνοδά έργα του γηπέδου της ΑΕΚ ερωτηματικά που είχε επισημάνει και η anazitisinews. Αποτέλεσμα της οξυμένης ατμόσφαιρας και των αντιθέσεων μεταξύ δημοτικών συμβούλων της διοίκησης ήταν η αποχώρηση από τη συνεδρίαση του Δημάρχου, ο οποίος δήλωσε ότι θα θέσει το θέμα στην ολομέλεια της παράταξης.

Ο Γ. Βούρος επιβεβαίωσε τις φήμες ότι ο συντονιστής είναι ο Π. Γρετζελιάς αναφέροντας ότι βοηθά εξωθεσμικά και άτυπα στο θέμα των συνοδών έργων του γηπέδου της ΑΕΚ, γεγονός που πυροδότησε “εκρήξεις” εντός του Δημοτικού Συμβουλίου και της παράταξης του δημάρχου Γ. Βούρου για τον ρόλο αυτό. Τα θέματα της τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος ήταν:

  • Εγγραφή νέου κωδικού με τίτλο «Αντιστήριξη πρανών νότιας πλευράς Άλσους λόγω επικινδυνότητας» ποσού 60.000€ σε βάρος του Κ.Α. 02.15.7135.005 με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση σκέπαστρου αθλητικού χώρου στην οδό Δωδεκανήσου» ο οποίος μειώνεται ισόποσα.
  • Αύξηση του Κ.Α. 02. 7311.007 με τίτλο «Κατεδαφίσεις λοιπών κτηρίων – κατασκευών» κατά 37.100 € σε βάρος του Κ.Α με τίτλο 02.15.7135.005 με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση σκέπαστρου αθλητικού χώρου στην οδό Δωδεκανήσου» ο οποίος μειώνεται ισόποσα.

Μετά από πολύωρη συζήτηση η τροποποίηση εγκρίθηκε με 16 υπέρ, 2 κατά, μία αποχή και 6 παρών.

Για το επόμενο θέμα της τροποποίησης του προϋπολογισμού σημειώνουμε ότι την Παρασκευή 15/10/2021 εκδόθηκε η με αριθμό πρωτοκόλλου 22395 πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 20/10/2021.  Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης συμπεριλαμβάνεται ως πέμπτο θέμα: Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.

Η σχετική απόφαση της Ο.Ε. για το 5ο θέμα εκδίδεται μέρες μετά την πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 260/18.10.2021, μία πρακτική που επαναλαμβάνεται συχνά.

Τι προκύπτει από την ανάγνωση της 4ης τροποποίησης του δημοτικού προϋπολογισμού:

  1. Μειώνεται κατά 97.100,00 ευρώ , ήτοι κατά 64,9%!!!, ο προϋπολογισμός  του έργου “Προμήθεια και εγκατάσταση σκέπαστρου αθλητικού χώρου στην οδό Δωδεκανήσου”, το οποίο αρχικά είχε υπολογισθεί σε 149.600,00 ευρώ. Τροποποίηση που το ποσοστό απόκλισης χρήζει εξηγήσεων
  2. Προβλέπεται νέος κωδικός για την δαπάνη μεταφοράς του περιπτέρου στην συμβολή των οδών Σμύρνης και Φωκών προφανώς για τις ανάγκες λειτουργίας της υπογειοποίησης και
  3. Πρόβλεψη νέου κωδικού με τίτλο “Αντιστήριξη πρανών νότιας πλευράς Άλσους λόγω επικινδυνότητας”, με ποσό 60.000,00 ευρώ. Το ερώτημα εδώ είναι αν η δαπάνη αφορά το συνοδό έργο των αναβαθμών ή κάτι άλλο.

Μετά από συζήτηση η τροποποίηση εγκρίθηκε με 16 υπέρ, 7 κατά και 1 παρών.

Η συζήτηση αρχίζει στα δύο θέματα δηλαδή της τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού στο σημείο 4.02.40 με τη συζήτηση να κρατά πάνω από δύο ώρες με την διατύπωση πληθώρας ερωτήσεων αλλά και αντεγκλήσεων, οι οποίες δεν τιμούν το Δημοτικό Συμβούλιο.