Με ζημιές 917.000 € έκλεισε ο ισολογισμός του Δήμου για το 2019

56

Ολοκληρώθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ν Φιλαδέλφειας Ν Χαλκηδόνας ο προέλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2019, οι οποίες εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία (5-1) και θα δοθούν στους Ορκωτούς Ελεγκτές για τον οριστικό έλεγχο. Οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις θα τεθούν υπόψη του Δημοτικού συμβουλίου.

Χαρακτηριστικό στοιχείο των οικονομικών καταστάσεων  είναι η ζημία της χρήσεως η οποία ανήλθε σε 917.074,33 ευρώ έναντι ζημίας 415.347,50 της προηγούμενης χρονιάς 2018.