Στις πόσες πλημμύρες θα αρχίσει το αντιπλημμυρικό έργο στην οδό Σκρα; – Σιωπούν Πατούλης και Βούρος

130

Tο βέβαιο είναι ότι και αυτόν το χειμώνα αλλά και τον επόμενο του 2022 οι κάτοικοι θα ζουν με τον φόβο της καταστροφής των περιουσιών των από πλημμύρα. Αυτό σημειώναμε σε άρθρο στις 8/10/2021 και χρειάστηκαν μόλις έξι μέρες για να επιβεβαιωθούμε και καλύτερα να μην γινόταν.

Η σύμβαση για το αντιπλημμυρικό έργο της οδού Σκρα έχει υπογραφεί από την Περιφέρεια τον Μάιο του 2021 και για πέντε μήνες δεν έχει γίνει καμία ενέργεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει καμία ανακοίνωση από το δήμο σχετικά με την σημερινή πλημμύρα και το μέλλον του έργου.

Ο νέος συλλεκτήρας Σ7 είναι ένα έργο υποδομής  που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και η σύμβαση με τον ανάδοχο προβλέπει την ολοκλήρωση του σε διάστημα 18 μηνών. Η Προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 4.774.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αντιπλημμυρικό έργο στη οδό Σκρα- Ένα έργο που “σέρνεται” 31 μήνες μετά τον διαγωνισμό