Εργασίες στην υπογειοποίηση – Κάτοικοι, Επιχειρήσεις και ΑΕΚ απαιτούν από την Περιφέρεια και τον Δήμο την συντομότερη ολοκλήρωση του έργου

1253

Μετά την αναταραχή που δημιουργήθηκε με την προσωρινή διακοπή των εργασιών στην υπογειοποίηση αιτία της οποίας ήταν η καθυστέρηση πληρωμής, πέραν της συμβατικής υποχρέωσης, του εργολάβου από την Περιφέρεια Αττικής φαίνεται ότι η εκκρεμότητα “τακτοποιήθηκε” με συνέπεια στο εργοτάξιο να παρουσιάζεται κινητικότητα. Έτσι έγινε σαφές ότι κύριος παράγοντας για την υλοποίηση των συνοδών έργων αλλά και του ίδιου του γηπέδου της ΑΕΚ είναι η συνεχής ροή χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Αττικής για ότι την αφορά, χωρίς αυτό να αφαιρεί βέβαια τυχόν ευθύνες του Δήμο και για δικές του παραλήψεις ή αργοπορίες σε υφιστάμενα νομικά και τεχνικά ζητήματα.

Οι εργασίες που εκτελούνται αυτές τις μέρες αφορούν την κάλυψη του εδάφους της υπογειοποίησης με χαλίκι 3Α, την επένδυση της μάνδρας του Άλσους με πέτρα,  την κατασκευή φρεατίων ομβρίων και την ρίψη μπετόν στα μικρά πεζοδρόμια της υπογειοποίησης.

Ωστόσο για την ολοκλήρωση της υπογειοποίησης παραμένουν σε εκκρεμότητα, μεταξύ άλλων, δύο τεχνικά ζητήματα αυτό της μετατόπισης του περιπτέρου επί της γωνίας Φωκών και Σμύρνης για την νέα χάραξη του δρόμου και κυρίως η διοχέτευση των ομβρίων υδάτων στο ρέμα του Γιαμπουρλά. Η παράδοση του έργου για χρήση από τους πολίτες θα απαιτήσει, όπως είναι φυσικό,  αναγκαίες ρυθμίσεις στην κυκλοφορία και τους φωτεινούς σηματοδότες.

Υπενθυμίζουμε ότι  λόγω εκτέλεσης εργασιών αντιπλημμυρικής προστασίας και υπογειοποίησης τμημάτων των οδών Πατριάρχου Κωνσταντίνου και Φωκών, περιοχής Δήμων Ν. Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνα και Ν. Ιωνίας, έχουν επιβληθεί προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κατά το χρονικό διάστημα αρχικά από 24.03.2020 έως 23.03.2021 και μέχρι 09.11.2021 μετά την παράταση που δόθηκε.

Οδός Φωκών 30-03-2020 όταν έκλεισε για το εργοτάξιο

Η περαιτέρω τυχόν σημαντική παράταση των εργασιών θα οξύνει τόσο τα προβλήματα των επαγγελματιών που πλήττονται οικονομικά από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όσο και τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων με τις οχλήσεις που επιφέρει στη γειτονία η συνέχιση λειτουργίας του εργοταξίου της υπογειοποίησης.

Η Πόλη της Νέας Φιλαδέλφειας και η ΑΕΚ έχουν κοινό συμφέρον για την συντομότερη ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών και απαιτούν από την Περιφέρεια και το Δήμο να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις των.