Ξεχάστηκε(;) ως θέμα από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ο διαγωνισμός για τον φωτισμό

Ερωτηματικά γεννά το γεγονός ότι στην πρόσκληση της συνεδρίασης της Ο.Ε. την 13/10/21 δεν έχει συμπεριληφθεί το θέμα του οδοφωτισμού το οποίο είχε αποσυρθεί στην προηγούμενη συνεδρίαση. Είναι άγνωστο ποια είναι ενδεχομένως τα θέματα που επιβάλλουν μια τέτοια αντιμετώπιση του διαγωνισμού αυτού.

40

Την προηγούμενη  Τετάρτη 6/10/21 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά από πρόσκληση του Προέδρου και Δημάρχου Γ. Βούρου. Στην ημερήσια διάταξη ήταν γραμμένα εννέα θέματα από τα οποία τα έξι αποσύρθηκαν.Ιδού η αιτία:

Η “βόλτα” στις συνεδριάσεις της απόφασης για τον οδοφωτισμό συνεχίζεται. Για του λόγου το αληθές ο κατωτέρω πίνακας Ν. 168

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ_168

 

Στις 8/10/21 εκδόθηκε πρόσκληση για νέα συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής την 13η του μηνός Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3ος όροφος). Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνονται και τέσσερα  θέματα είχαν αποσυρθεί κατά την προηγούμενη συνεδρίαση εκτός από δύο που παραδόξως “εξαφανίσθηκαν” γιατί άλλωστε; Τα θέμα που δεν επανεισάχθηκαν είναι το έργο του Οδοφωτισμού και το έργο προσαρμογή λειτουργούντων παιδικών σταθμών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (35)_0

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ΠΗΓΗΔΗΜΟΣ