Αντιπλημμυρικό έργο στη οδό Σκρα- Ένα έργο που “σέρνεται” 31 μήνες μετά τον διαγωνισμό

Το βέβαιο είναι ότι και αυτόν το χειμώνα αλλά και τον επόμενο του 2022 οι κάτοικοι θα ζουν με τον φόβο της καταστροφής των περιουσιών των από πλημμύρα

89

Τον Μάιο του 2021, όπως ανακοίνωσαν τότε ο Γ. Βούρος και ο Γ. Πατούλης, θα ξεκίναγαν άμεσα τα έργα για την αντιπλημμυρική προστασία στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, μετά την υπογραφή σύμβασης κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και την ανάδοχο εταιρεία.

Το έργο αυτό έχει μεγάλη ιστορία, άρχισε να σχεδιάζεται από το 2008 περίπου και δημοπρατήθηκε τον Φεβρουάριο του 2019, δηλαδή έχουν παρέλθει από τότε 31 άπρακτοι μήνες. Η σύμβαση προβλέπει την ανάπτυξη παρεμβάσεων αντιπλημμυρικής προστασίας στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας –Νέας Χαλκηδόνας με έργα ενίσχυσης του υφιστάμενου συλλεκτήρα Σ7 (περιοχή Αγία Μαρίνα).

Γ. Πατούλης -Γ. Βούρος,, Μάιος 2021 κατά την υπογραφή της σύμβασης

Το έργο  χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και η σύμβαση με τον ανάδοχο προβλέπει ολοκλήρωση του σε διάστημα 18 μηνών. Η Προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 4.774.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο συλλεκτήρας Σ7Ν ξεκινά από την διασταύρωση των οδών Σκρα και Σερρών, κινείται βορειοανατολικά επί της οδού Σκρα έως την διασταύρωση με την οδό Πλαστήρα. Στην εν λόγω διασταύρωση στρέφεται νότια επί της οδού Πλαστήρα, την οποία και ακολουθεί για μήκος περίπου 800μ. έως τη διασταύρωση με την οδό Τρωάδος. Εκεί στρέφεται βορειοδυτικά και κινούμενος επί της οδού Τρωάδος σε μήκος περίπου 200μ. φτάνει στην οδό Θεσσαλονίκης, στον παράδρομο της Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας. Κατόπιν διέρχεται εγκάρσια της Ε.Ο. και της οδού Σοφούλη και καταλήγει στον Κηφισό ποταμό περίπου 35μ. απέναντι της εκβολής του υφιστάμενου συλλεκτήρα Σ7. Το συνολικό μήκος είναι 1.213 μέτρα.

Ως δείγμα του αργού ρυθμού σημειώνουμε ότι όπως προκύπτει από τη απόφαση ένταξης του έργου η περίοδος εκτέλεσης του είναι 34 μήνες, ήδη έχουν παρέλθει 7 μήνες (20%).

Ωστόσο με την απόφαση της περιφέρειας 486070/14.6.2021 εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ – ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Σ7» προϋπολογισμού 3.850.000,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), όπως υποβλήθηκε από τον ανάδοχο και ελέγχθηκε από την Υπηρεσία μας, με προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης του έργου την 13.11.2022, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.Έχουν παρέλθει τέσσερις μήνες και δεν έχει εγκατασταθεί ο εργολάβος ούτε έχουν συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο οι αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.