Εγκρίθηκαν οι αναβαθμοί στο Άλσος Ν. Φιλαδέλφειας και οι πεζοδρόμοι πέριξ του γηπέδου της ΑΕΚ

906

Με την έγκριση τον Ιούλιο του 2021 (ΑΔΑ: 9ΠΔΣΟΡ1Κ-ΧΛΣ) της μελέτης για την τροποποίηση της διαχειριστικής μελέτης του Άλσους Ν. Φιλαδέλφειας για τα έτη 2016-2026 εκδόθηκε η 113736/20.09.2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Γενική Διεύθυνση Δασών με την οποία, κατόπιν σχετικής υπηρεσιακής εισηγήσεως, εγκρίθηκε η εκτέλεση έργων και εργασιών για την ολοκλήρωση περιβάλλοντος χώρου, πεζοδρομίων και διαμόρφωση πρανών και αναβαθμών Άλσους Ν. Φιλαδέλφειας.

Ωστόσο επειδή τα έργα Πολιτικού Μηχανικού δεν είναι της αρμοδιότητας της, η αρμόδια αρχή θέτει με την απόφασή της, πρόσθετους όρους, οι οποίοι αναφέρονται κυρίως στις φυτεύσεις στα ταμπάνια των αναβαθμών, την προστασία από φθορές της δασικής βλάστησης και καταλήγει ότι η ευθύνη για τυχόν πρόσθετες άδειες και εγκρίσεις άλλων Υπηρεσιών βαρύνει τον κύριο του έργου.

Χαρακτηριστική είναι η αναφορά στην απόφαση ότι οι εργασίες που περιγράφονται  δεν συνιστούν μεταβολή της χρήσης του Άλσους και ότι ο αναδασωτέος χαρακτήρας αυτού δεν εμποδίζει την ανάπτυξη των έργων σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ.8 του ν 998/79 όπως ισχύει:

Παρ.8 Άρθρον 58 ΝΟΜΟΣ 998/1979

  1. Έργα απαραίτητα για τη λειτουργία των δασών της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 69 του ν.δ. 86/1969 όπως ισχύει, των πάρκων και αλσών που συντηρούν και εμπλουτίζουν τη βλάστηση, βελτιώνουν την αισθητική του τοπίου, εξασφαλίζουν την άνετη, ασφαλή κίνηση και εξυπηρέτηση των επισκεπτών και διευκολύνουν τη σωματική άσκηση, την αναψυχή και την πνευματική ανάταση του ανθρώπου δεν συνιστούν μεταβολή της κατά προορισμό χρήσης των εν λόγω δασών, πάρκων και αλσών. Ο τυχόν αναδασωτέος χαρακτήρας τους δεν εμποδίζει την ανάπτυξη των έργων αυτών.

Όπως προστέθηκε με το Άρθρο 36 ΝΟΜΟΣ 4280/2014 με ισχύ την 08/08/2014

 

Εγκριση Αναβαθμων Πεζοδρομων 20-9-2021