Με ρυθμό χελώνας τα έργα στο κλειστό του Ιωνικού

23

Την Τρίτη 7/9/21 υπογράφτηκε  μεταξύ του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας Ν. Χαλκηδόνας και της  αναδόχου εταιρείας «BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ.», με έδρα τη Μάνδρα Αττικής η σύμβαση για το έργο ‘ Αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου Ν. Φιλαδέλφειας ΙΩΝΙΚΟΣ” προϋπολογισμού 523.278 ευρώ. Η εταιρεία κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού είχε δώσει έκπτωση 29,80%. Το έργο περιλαμβάνει οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες σύμφωνα με την μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου ΑΜ 90/2020, η ανάλυση του προϋπολογισμού είναι:

Το έργο προχωρά με ρυθμούς χελώνας και αν λάβουμε υπόψη ότι ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών ειναι 9 μήνες (270 μέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης) είναι φυσιολογικό να αναμένονται δυσλειτουργίες στις αθλητικές δραστηριότητες κατά την τρέχουσα περίοδο τουλάχιστον.

  • Η Οικονομική Επιτροπή με την απόφαση της 36/2021, η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 10ης Φεβρουαρίου 2021, κατακύρωσε στη μειοδότρια εταιρεία το αποτέλεσμα του ανοικτού διαγωνισμού για την αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου του ΙΩΝΙΚΟΥ, χρειάστηκαν όμως να περάσουν επτά (7) ολόκληροι μήνες για να υπογραφεί η σχετική σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία. 

 

ΙΩΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΩΝ 2021