Δήμος αρνήθηκε να παραλάβει έργο LED διότι δεν επιτυγχάνεται ο στόχος της εξοικονόμησης πόρων

Στον δήμο Ρόδου απορρίφθηκε και η νέα ένσταση της αναδόχου του έργου των LED, λόγω του ότι τα έσοδα του δήμου δεν ήταν τα αναμενόμενα από την σύμβαση. Στην δική μας πόλη είναι άραγε εξασφαλισμένα;

52

Mε απόφαση που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου έγινε δεκτή εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων – Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων Εφαρμογές Smart Cities, Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Ρόδου», γνωστού και ως έργου των LED και απορρίφθηκε και η νέα ένσταση της αναδόχου ένωσης εταιρειών για την μη παραλαβή του λογαριασμού του δεύτερου τριμήνου του 2021.

Η επιτροπή έκρινε εκ νέου ότι μέχρι σήμερα ακόμη δεν έχει βεβαιωθεί και δεν έχει ‏εκκαθαρισθεί οποιαδήποτε ολοκλήρωση εργασιών, ούτε ισχύουν οι ισχυρισμοί για αυτοδίκαιη παραλαβή, ότι εκκρεμούσας ακόμη της ως ακολούθως ειδικού μεγάλου βάρους και εύρους της υπόθεσης, δεν έχει ακόμη κριθεί και είναι στη φάση του πέρατος η διαδικασία της έκπτωσης επί της κρίσης του ουσιώδους ζητήματος της συμμόρφωσης ή μη επί των λόγων της έκπτωσης, χωρίς βέβαια η ως άνω απόλυτα δικαιολογημένη χρονικά διαδικασία να επιτρέπει την άρση των διαδικασιών και της τελικής κρίσης επί της έκπτωσης ή μη και ότι δεν να είναι δυνατόν να μη λαμβάνεται υπόψη ότι έχει επίσης επιληφθεί και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Τονίζεται εξάλλου ότι το εξαιρετικά μεγάλο οικονομικό αντικείμενο του ανταλλάγματος της συγκεκριμένης Σύμβασης, είχε οφειλόμενο σκοπό και αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων του Δήμου Ρόδου υπέρ και προς ωφέλεια των δημοτών, ήτοι προς το καλό των δημοτών και προς εξυπηρέτηση του δημοσίου /δημοσιονομικού συμφέροντος, καθώς οι πόροι της σύμβασης αφορούν εισπραττόμενα ανταποδοτικά τέλη.

Προσθέτει ότι είναι αδιανόητο αυτή τη ζοφερή για την κοινωνία περίοδο, να μην αντανακλάται και να εκλείπει σε ουσιαστικά τεχνικοοικονομικά μεγέθη πράγματι εξοικονόμηση ρεύματος σοβαρής κλίμακας που να στηρίζει τους δημότες και καταναλωτές, έχοντας έτσι εμφανέστατες οπισθοβαρείς επιπτώσεις για τους πολίτες επειδή γενεσιουργός αιτία της σύμβασης ήταν, εκ του αποτελέσματος, διαδικασίες που οδήγησαν σε ουσιαστικά ανεπαίσθητες εκπτώσεις «τίποτα».

Όπως έγραψε η «δημοκρατική», η εξοικονόμηση του Δήμου Ρόδου στο δεύτερο τρίμηνο του 2021 από το έργο των LED ανήλθε σε 6.768,09 ευρώ.

(του Δαμιανού Αθανασίου, dimokratiki.gr)