Νέος εντεταλμένος σύμβουλος αθλητισμού

73

Ο Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας Γιάννης Βούρος ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας  Νέας Χαλκηδόνας, Χρήστο Κοπελούσο του Νικολάου ως Εντεταλμένο Σύμβουλο Αθλητισμού, χωρίς αντιμισθία, με θητεία από 10 Σεπτεμβρίου 2021 έως και 09 Σεπτεμβρίου 2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

Ι. Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Αθλητισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, με δικαίωμα υπογραφής, όπου θα συνεργάζεται και θα συνεπικουρεί τον Δήμαρχο.

ΙΙ. Τις αρμοδιότητες του ανωτέρω Εντεταλμένου Συμβούλου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Δήμαρχος.

 

Ορισμός_Εντεταλμένου_Αθλητισμού_Σεπτ.2021