Ορισμός νέων Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Συμβούλων – η νέα σύνθεση της Δημοτικής Αρχής

78

Ο Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας κ. Γιάννης Βούρος όρισε τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.

Συγκεκριμένα:

 • Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Λύσσανδρο Γεωργαμλή του Δημητρίου καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 1. – Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και των επί μέρους οργανικών μονάδων της ανωτέρω Διεύθυνσης, και πιο συγκεκριμένα:
 2. – Του Τμήματος Μελετών και Κατασκευής Έργων.
 3. – Του Τμήματος Συντηρήσεων και Αδειοδοτήσεων.
 4. – Του Τμήματος Υπηρεσιών Δόμησης
 • Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σωτήριο Κοσκολέτο του Κωνσταντίνου καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 1. – Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και των επί μέρους οργανικών μονάδων της ανωτέρων Διεύθυνσης, και πιο συγκεκριμένα:
 2. – Του Τμήματος Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων.
 3. – Του Τμήματος Λογιστηρίου.
 4. – Του Τμήματος Εσόδων και Διαχείρισης Περιουσίας.
 5. – Του Τμήματος Προμηθειών.
 6. – Του Τμήματος Ταμείου.
 • Τον κ. Αναστάσιο Κωνσταντινίδη του Εμμανουήλ, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΠΟΛΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ συνεργασία-σύνθεση-προοπτική» καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 1. – Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Παιδείας και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων που αφορούν τον πολιτισμό.
 2. – Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής και των επί μέρους οργανικών μονάδων της ανωτέρω Διεύθυνσης, και πιο συγκεκριμένα:
 3. – Των Τμημάτων των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου.
 4. – Του Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης όλων των οργανικών μονάδων της ανωτέρω Διεύθυνσης.
 • Τον κ. Αθανάσιο Λέκκα του Ιωάννη, ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Αναπτυξιακής Πολιτικής και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 1. – Την εποπτεία και ευθύνη του Αυτοτελούς Γραφείου Αναπτυξιακής Πολιτικής.
 • Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ηλία Τάφα του Παντελή, ως Εντεταλμένο Σύμβουλο Πληροφορικής και Ψηφιακής Μετάβασης και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
 1. – Την εποπτεία και ευθύνη του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής και του Τμήματος Κοιμητηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Ο Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας κ. Βούρος στις 31/08/2021 (Αρ. Απόφασης 499/2021) είχε ορίσει επίσης:

 • Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μιχαήλ Κουτσάκη του Ιωσήφ ως Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού
 • και τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σπυρίδωνα Μπερδέση του Γεωργίου ως Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας και Δημοτικής Αστυνομίας,

Οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι, που ορίσθηκαν σε θέσεις ευθύνης  παραμένουν σε αυτές έως τις 07/01/2022

 • ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Γραμμένος του Γεωργίου ως Αντιδήμαρχος Πρασίνου και Άλσους
 • και η Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος κ. Σοφία Αλεφραγκή του Γεωργίου ως Εντεταλμένη Σύμβουλος Εθελοντισμού.