Ανασχηματισμός Βούρου σε δόσεις. Δεν ανακοινώθηκαν αντιδημαρχίες οικονομικών, παιδείας και τεχνικών υπηρεσιών.

106

Με δελτίο τύπου ο δήμος ανακοίνωσε αλλαγές στα πρόσωπα που θα ασκούν διοίκηση, ωστόσο αξιοσημείωτο είναι, παρότι έχουν διαρρεύσει ονόματα, δεν ανακοινώθηκε αν οι κ.Τάφας και Κοσκολέτος θα παραμείνουν στις αρμοδιότητές των. Έτσι η παραίτηση Γεωργαμλή από τη θέση του προέδρου δεν φαίνεται να προσέδωσε ταχύτητα στις αλλαγές μάλλον καθυστέρηση δημιούργησε, η οποία ίσως οφείλεται σε λειψή ή εσφαλμένη γνώση της διαδικασίας αντικατάστασης παραιτηθέντος προέδρου δημοτικού συμβουλίου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή την συμπλήρωση δύο ετών από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μας, ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας για τις πρώτες αλλαγές που πρόκειται να γίνουν στο σχήμα της Δημοτικής μας Αρχής.

Συγκεκριμένα για τη  ότι αν θέση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, ο Δήμαρχος Γιάννης Βούρος, θα προτείνει τον Δημοτικό Σύμβουλο Δημήτριο Κανταρέλη.

Επίσης ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, με θητεία από 1 Σεπτεμβρίου 2021 έως και 31 Αυγούστου 2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. Τον Μιχαήλ Κουτσάκη του Ιωσήφ καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού,  και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

-Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού και των επί μέρους οργανικών μονάδων της ανωτέρω Διεύθυνσης, και πιο συγκεκριμένα:

  • – Του Τμήματος Αποκομιδής και Ανακυκλώσιμων υλικών
  • – Του Τμήματος Διαχείρισης και Συντηρήσεων Οχημάτων
  • – Του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού  
  • -Του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

2. Τον Σπυρίδωνα Μπερδέση του Γεωργίου καθ΄ ύλην  Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας και Δημοτικής Αστυνομίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • – Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας.
  • – Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.
  • – Του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας.

                                                                                                                                                                                               Από το γραφείο Τύπου