Ανεπαρκής εφαρμογή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για τις πυρκαγιές, από τον Δήμο στο Άλσος Ν. Φιλαδέλφειας (φώτο)

48

Μια βόλτα πέριξ του Άλσους σήμερα ήταν ικανή να αναδείξει την ανεπάρκεια των μέτρων φύλαξης του Άλσος και εφαρμογής των μέτρων που έχουν αποφασισθεί για τις μέρες με αυξημένο τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Ταυτόχρονα αποτυπώσαμε την άσχημη κατάσταση στις πύλες του Άλσους, η οποία δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από καμία μελλοντική “αναβάθμιση”. Τα μελλοντικά σχέδια, άγνωστο είναι και πότε θα υλοποιηθούν και με ποια χρηματοδότηση, δεν μπορούν να αναστέλλουν εργασίες συντήρησης. 

Την 5.8.2021 εκδόθηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών» (ΦΕΚ Α’ 138), οποία έλαβε αρκετές παρατάσεις. Η πρόσφατη παράταση δόθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 1019/4/24-ιδ – ΦΕΚ 3877/Β/19-8-2021 και συγκεκριμένα παρατείνεται  έως την Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2021 και ώρα 06:00.

Απαγορεύσεις που αφορούν δάση, προστατευόμενες περιοχές και άλση σύμφωνα με την ΠΝΠ

  1. Απαγορεύεται, στο σύνολο της Επικράτειας και με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, κάθε μετακίνηση, διέλευση ή παραμονή σε (α) περιοχές NATURA, (β) δάση, (γ) εθνικούς δρυμούς, (δ) αισθητικά δάση και (ε) άλση εντός οικιστικών ιστών.
  2. Για κάθε παράβαση της παρ. 1 επιβάλλεται από τις αρμόδιες αρχές του άρθρου τρίτου διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.

Οι περιοχές που εφαρμόζεται η ΠΝΠ με διάφορες ΚΥΑ περιορίζονται σε: (α) περιοχές NATURA, (β) δάση, (γ) εθνικούς δρυμούς, (δ) αισθητικά δάση και (ε) άλση εντός οικιστικών ιστών, για τις περιφερειακές ενότητες των οποίων ο ημερήσιος χάρτης επικινδυνότητας για πυρκαγιά, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, φέρει κατ’ ελάχιστο κατηγορία κινδύνου (βαθμίδα) 4 (τέσσερα).

Η περιοχή της Αττικής τόσο την 23/8 όσο και σήμερα 24/8 χαρακτηρίζεται με επικινδυνότητα της βαθμίδας 4. Ο Δήμος δείχνει να μην έχει αντιληφθεί το γεγονός αυτό φυλάσσοντας πλημμελώς τις εισόδους του Άλσους επιτρέποντας την είσοδο των πολιτών σε αυτό.