ΑΕΚ: Άρχισε η διάνοιξη του πεζοδρόμου ανατολικά και βόρεια του γηπέδου

131

Άρχισαν οι εργασίες διάνοιξης του πεζοδρόμου σχήματος (Γ), ο οποίος θα  περιβάλλει το γήπεδο της ΑΕΚ στην ανατολική και βόρεια πλευρά. Ο πεζόδρομος αναφέρεται στο διάγραμμα που συνοδεύει το άρθρο 42 του ν. 4277/2014, το δε τμήμα αυτού αυτού που βρίσκεται βορείως του γηπέδου αποτελεί επέκταση της οδού Ατταλείας. Τα χώματα των εκσκαφών μεταφέρονται εντός του γηπέδου για την διαμόρφωση του αγωνιστικού χώρου. Ο πεζοδρόμος  εντάσσεται στα συνοδά έργα του γηπέδου.

 

Βορειοανατολικός πυλώνας φωτισμού