Δύο μέρες έμειναν για αιτήσεις πρόσληψης 27 ατόμων για καθαρισμό σχολείων, δεν θα υπάρξει βελτίωση υπηρεσιών

97

Ανακοινώθηκε η πρόσληψη (16739/6.8.21), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι επτά (27) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκηδόνας.

Με την απόφαση 56982/30.07.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε ο μέγιστος αριθμός των ωρών ημερήσιας απασχόλησης του προσλαμβανόμενου προσωπικού καθώς και ο μέγιστος αριθμός προσλαμβανόμενων ατόμων ανά Δήμο για το διδακτικό έτος 2021-2022, για το Δήμο μας οι ημερήσιες ώρες ανέρχονται σε 173 και ο μέγιστος αριθμός ατόμων τα 58.

Η απόφαση αυτή του Υπουργείου ενώ φαινομενικά φαίνεται να αυξάνει τον αριθμό των ατόμων κρατά σχεδόν σταθερό το ύψος των ωρών με συνέπεια να οδηγεί σε 2ωρη ή 3ωρη απασχόληση με αμοιβές εξαθλίωσης και χωρίς επιπλέον αναγκαίες υπηρεσίες καθαριότητας λόγω covid-19.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση ο Δήμος θα προσλάβει 27 άτομα πλήρους απασχόλησης (6,5 ώρες/ημέρα), απόφαση η οποία έπρεπε να επικυρωθεί από την οικονομική επιτροπή. Σημειώνεται ότι στην προηγούμενη σχολική χρονιά είχε προσληφθεί ο ίδιος αριθμός εργαζομένων για το διάστημα Σεπτέμβριος 2020 έως Ιούνιο 2021.

Ωστόσο υπάρχει η ευχέρεια ο Δήμος, τηρουμένου του μέγιστου αριθμού προσλαμβανομένων ατόμων, να επιλέξει να αυξήσει τις συνολικές ώρες ημερήσιας απασχόλησης του προσλαμβανόμενου προσωπικού του, υπερβαίνοντας το μέγιστο αριθμό ανθρωποωρών ημερήσιας απασχόλησης της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ), αλλά στην περίπτωση αυτή η δαπάνη που προκαλείται λόγω της εν λόγω αύξησης θα πρέπει να καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου. Στην ουσία ο Δήμος επέλεξε να μην δαπανήσει ποσά από ίδιους πόρους για την καθαριότητα των σχολείων αφήνοντας την στα ίδια με πέρσι επίπεδα χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη για πρόσθετες εργασίες λόγω COVID-19

Όσον αφορά την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων η ανακοίνωση αναφέρει: Ολόκληρη η ανακοίνωση αναρτάται στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου www. dimosfx.gr

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ